شناسه : 35429073
همزمان با هفته تکریم از سالمندان؛


مراسم تجلیل از سالمندان در روستای بساب منطقه سبزدشت برگزار شد.

به گزارش صبح بافق؛ همزمان باهفته تکریم ازسالمندان (۷تا۹ مهرماه ) مراسم تجلیل وتکریم با همکاری واحدهای حمایتی وفرهنگی، روابط عمومی، مشارکتهای مردمی ودبیرخانه شورای زکات باشعار سالمندان ارزشهای فرهنگی ودینی درروستای بساب درمنطقه سبزدشت با اجرای برنامه های حمایتی وتبیین آن وهمگام سازی هرچه بیشترمسئولین شهرستانی وحوزه سیاست گذاربرگزارگردید

در ادامه برنامه پایش سلامت سالمندان تحت حمایت باهماهنگی اداره بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی ودانشگاه علوم پزشکی وپزشکان خیربابرگزاری گارگاهای آموزشی بامحوریت سلامت ونشاط وبهبودشیوه های زندگی سالمندی انجام گرفت.

درپایان با اجرای مراسمات هنری وورزشی ازجمله پیاده روی های گروهی وحرکات متناسب درسنین سالمندی بامشارکت وهمکاری سازمانهای مرتبط اعم از بسیج وشهرداری واداره ورزش وجوانان برنامه هایی به اجراگذاشته شد.

انتهای پیام/