شناسه : 35712829
رئیس بهزیستی بافق:


محسن خوشگذران رئیس بهزیستی بافق با بیان اینکه مرکز ویزیت در منزل آفتاب بافق آماده ارائه خدمات به سالمندان بزرگوار می باشد اذعان کرد این مرکز در جهت تکریم منزلت سالمندان ایجاد شده است.

به گزارش صبح بافق؛ محسن خوشگذران رئیس بهزیستی بافق با بیان اینکه مرکز ویزیت در منزل آفتاب بافق آماده ارائه خدمات به سالمندان  بزرگوار می باشد اذعان کرد این مرکز در جهت تکریم منزلت سالمندان ایجاد شده است.
خوشگذران افزود با توجه به شناخت جایگاه موثر سالمندان در خانواده و جامعه،باید تلاش همگان بر ایجاد زمینه آرامش این عزیزان باشد.
رئیس بهزیستی بافق اظهار داشت جهت رفاه حال سالمند،تیم اعزامی این مرکز متشکل از پزشک،روانشناس،پرستار،گاردرمانگر،گفتاردرمانگر و مددکار،در منزل به ارائه خدمات پزشکی و توانپزشکی می پردازد و نیازی به مراجعه سالمند نخواهد بود.
این مقام مسئول اضافه کرد سالمندان پذیرش شده در مرکز بعد از گذراندان کمیته (ICF)- بررسی و شناسایی توانایی ها و آسیب های جسمی و روحی-از خدمات بهره مند خواهند شد.
منبع: روابط عمومی بهزیستی بافق