شناسه : 36488160
رئیس شورای شهر بافق خبر داد؛


حسن محمدی گفت: معادنی که هیچ گونه اقدامی نسبت به پرداخت عوارض انجام نمی‌دهند پیش از ورود به بحث کیفری نسبت به بدهی خود اقدام کنند.

به گزارش صبح بافق؛ حسن محمدی رئیس شورای اسلامی شهر بافق بودجه شهرداری در سال جاری را ۳۹میلیارد تومان بیان کرد و گفت: امیدواریم با سیاست‌های شهرداری بتوانیم بودجه بیشتری جذب کنیم.

وی همچنین بر لزوم پرداخت عوارض دو درصد تاکید کرد و افزود: امیدواریم شرکت‌های معدنی توجه خاصی نسبت به پرداخت بدهی خود داشته باشند و آن را به عنوان بدهی واقعی خود بدانند.

رئیس شورای اسلامی شهر بافق ادامه داد: اگر شرکت‌های معدنی به ویژه سنگ آهن و فلات قاره نسبت به عوارض اقدام کنند پروژه‌های شهر رونق  میابد.

محمدی با قدردانی از مدیرعامل سنگ آهن و فلات مرکزی تصریح کرد: معادنی که هیچ گونه اقدامی نسبت به پرداخت عوارض انجام نمی‌دهند پیش از ورود به بحث کیفری نسبت به بدهی خود اقدام کنند.

وی همچنین با اشاره به پروژه‌های در دست اجرا در شهرستان گفت: مهم‌ترین دغدغه ما سرمایه گذاری برای شهرداری است که بحث زیرسازی تملک کارگاه‌های مزاحم شهری آغاز شده و امیدواریم نیمه دوم اردیبهشت ماه واگذاری آن آغاز شود.

محمدی با بیان اینکه طبق توافقات کلی زیرسازی آن شروع شده است افزود: این زمین‌ها ۲۲هکتار است که میتوانیم تا ۵۰هکتار آن را افزایش دهیم.

وی آزاد سازی ۸۰درصد از بلوار باقرآباد را از دیگر پروژه‌های مهم برشمرد و تصریح کرد: تملک ۷۰درصدی پروژه حد فاصل خیابان امام علی(ع)  با عنوان بلوار شهید طالعی از دیگر پروژه‌های در دست اقدام است.

باشگاه خبرنگاران