شناسه : 35988659


با اجرای طرح تجمیع خطوط ۱۱۰ پلیس، در حال حاضر کلیه تماس های شهروندان در شهرستانهای استان یزد در مرکز فرماندهی و کنترل استان پاسخگویی می شود.

به گزارش صبح بافق؛ راه اندزی فوریت های پلیسی ۱۱۰ پس از گذشت ۱۸ سال کماکان به عنوان یکی از اقدام های موثر در جهت ایجاد تعامل بین مردم و پلیس به حساب می آید که با عنایت به آثار مطلوب این سامانه در خدمت رسانی و پاسخ گویی به نیازهای پلیسی مردم ضرورت دارد با اتخاذ شیوه های نو و باز مهندسی روش های عملیاتی ۱۱۰، در جهت خدمت رسانی و کیفی سازی عملکرد پلیس حرکت موثری صورت پذیرد.
در همین راستا با بررسی های لازم اقدامات کارشناسی مقرر گردید خطوط ۱۱۰ از مرکز فرماندهی و کنترل شهرستانها جمع آوری و در مرکز فرماندهی و کنترل استان متمرکز و پاسخگویی به نیازهای پلیسی مردم از یکطرف و یک مرجع صورت پذیرد.
لذا به منظور سرعت انتقال اخبار ، گزارشات وقایع و جرایم و بهره گیری بهینه و هدفمند از امکانات زیرساختی و منابع موجود در جهت ارتقای احساس امنیت شهروندان، طرح تجمیع خطوط ۱۱۰ در فرماندهی انتظامی استان، عملیاتی و راه اندازی شد و در حال حاضر کلیه تماس های شهروندان در مرکز فرماندهی و کنترل استان پاسخگویی می شود.
علاوه بر تلفن ۱۱۰ ، سامانه پیامک ۱۱۰ نیز به صورت ۲۴ ساعته، آماده دریافت درخواست های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی شهروندان می باشد.
از آنجایی که فوریت های پلیسی ۱۱۰ پاسخگوی نیازهای فوریتی شهروندان می باشد و حجم زیادی از تماس های حاصله با مراکز ۱۱۰ در رابطه با تماس های غیرفوریتی می باشد لذا می طلبد شهروندان جهت تماسهایی که باید از طریق محاکم قضایی پیگیری سود مثل کلاهبرداری یا سایر موضوعات حقوقی، خطوط ۱۱۰ را اشغال نکنند تا در ماموریت هایی که به واقع نیاز به حضور فوری پلیس می باشد خلل و تاخیری ایجاد نشود.

منبع: پایگاه خبری پلیس