شناسه : 37437909


به منظور تسهیل ادامه کار در پروژه سیروس آباد (محور بافق_سبزدشت) فرماندار بافق با حضور در دفتر مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد با وی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش صبح بافق؛ به منظور تسهیل ادامه کار در پروژه جاده سیروس آباد (محور بافق_سبزدشت) فرماندار بافق با حضور در دفتر مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد با وی دیدار و گفتگو کرد.

 در این دیدار ابتدا زاده رحمانی به اهمیت  مسیر سیروس آباد و عزم شهرستان برای پیشبرد سریع این پروژه اشاره و خواستار مساعدت مدیر کل منابع طبیعی جهت صدور مجوز و آزادسازی پنج کیلومتر باقی مانده از این مسیر شد.
در ادامه آخوندی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز به بیان رئوس عملکرد سازمان متبوع خود در حوزه های مختلف پرداخت و همچنین برای آزادسازی و رفع موانع احداث پروژه سیروس آباد قول مساعدت داد.
روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق