شناسه : 37027480


جمعی از کسبه بافق با ارسال متنی به مدیرعامل مجتمع فلت مرکزی خواستار وصول بدهی های خود شدند.

به گزارش صبح بافق؛ جمعی از کسبه بافق با ارسال متنی به مدیرعامل مجتمع فلت مرکزی خواستار وصول بدهی های خود شدند.

متن این نامه به شرح ذیل است:

مدیر محترم مجتمع فلات مرکزی بافق

جناب آقای مهندس اسلامی

با عرض سلام و تحیت

 احتراماً چنانچه مستحضرید طی جلسه حضوری کسبه با جنابعالی و رئیس مجمع صنفی بافق جناب آقای طالعی به همراه جناب سرهنگ صادقی فرماندهی محترم سپاه بافق و جناب آقای ایلاتی مدیر پروژه سپاه سد بابت بدهی اسفند سال 97 شرکت سپاه سد به کسبه بافق که طی جلسات انجام‌شده مقرر گردید، تسویه‌حساب صورت گیرد، اما تاکنون هیچ اقدامی از این شرکت مدیریت محترم پروژه به تعهدات خود بابت پرداخت عمل ننموده است، خواهشمند است با توجه به تعهدات مدیریت محترم به بدهکاری شرکت‌های زیرمجموعه فلات مرکزی؛ جهت تسویه‌حساب کسبه بافق که در شرایط کنونی کشور و بر اساس نوسانات بازار به مشکل جدی برخورد کرده‌اند اقدامات لازم را مبذول فرمایید.

با تشکر

رونوشت:

ریاست محترم مجمع امور صنفی شهرستان بافق

فرمانداری محترم شهرستان بافق

فرماندهی محترم سپاه شهرستان بافق