شناسه : 37385594
یادداشت؛


در طول چهل سال گذشته، در هر مقطعی که ما انقلابی فکر کرده ایم موفق و توانا و در هر مقطعی که از تفکر اصیل دینی و انقلابی جدا مانده ایم پسرفت کرده ایم .

صبح بافق؛

یادداشت

ناکارآمدی سیاست های لیبرالی و کارآمدی سیاست های انقلابی

در طول چهل سال گذشته، در هر مقطعی که ما انقلابی فکر کرده ایم موفق و توانا و در هر مقطعی که از تفکر اصیل دینی و انقلابی جدا مانده ایم پسرفت کرده ایم .
صنعت هسته ای، موشکی، نظامی و دارویی بخش کوچکی از عملکرد انقلابی اند و در نقطه مقابل آن؛ صنایع خودروسازی، کشاورزی، غذایی و .. تنها و تنها بخشی از هنرمندی های تفکر لیبرال اند!
لیبرال مسلکی علاوه بر انتقادات بنیادینی که بر خود دارد رد شده در محکمه تجربه نیز هست .
بعد از انقلاب اسلامی چندین و چند سال مجلس و دولت هر دو در ید اختیار جریان لیبرالی بوده اند.
امروز ایران نتیجه مسئولیت گرفتن لیبرال مسلکان در مجلس و دولت است .
چه کسی میتواند انکار کند که وضعیت امروز نامطلوب است؟ تفکری که از ساختن یک پراید عاجز است سالهاست که صندلی های مدیریتی را غصب کرده و اجازه نمی‌دهد تفکر انقلابی که پیچیده ترین کارها از جمله ساخت موشک بالستیک را به سادگی هر چه تمام تر انجام داده است، در راس امور قرار گیرد ..
چهل سال است که آقایان لیبرال هم کشور را به عقب میزنند و هم شاکی اند!
معقول نیست که تفکری با این شدت از نقص و ضعف و با اینهمه امتحان پس داده شده و نمره مردود گرفته، دوباره و دوباره بخواهد مجلس و دولت را در دست بگیرد .
مجلس و دولت دو قوه اساسی کشورند .
دو قوه ای که آینده ما به آنها وابسته است .
قریب به چهل سال این دو قوه را در اختیار لیبرال ها قرار دادیم و دیدیم ثمرش را !
آیا وقت آن نرسیده که یکبار هم دولت و مجلس در اختیار تفکر اصیل انقلابی قرار گیرد ؟
همان تفکری که جنگ جهان علیه ایران را خنثی کرد؟ همان تفکری که بدون هیچ امکاناتی غنی سازی را از پنج درصد به بیست درصد رساند ؟ همان تفکری که داعش را با تمام ابهتش در هم شکست؟
ما باید به این باور برسیم که آن کس که می‌تواند کار انجام دهد نه لیبرال های خودمحور بلکه مسلمانان خدامحور اند..
سیر تاریخ لیاقت نیروهای جریان حزب الله را اثبات و نالایقی جریان لیبرال را عیان نموده است ..
امروز وقت آن است که دوباره عزم جزم شود و جریان کاربلد و متعهد و متخصص حزب اللهی سکاندار امور گردد و مجلس و دولت را در اختیار خود بگیرد تا هم خدا راضی شود و هم خلق خدا ..
کشور رنج دیده ایران امروز نیازمند طبیب چیره دست است و این طبیب نمی‌تواند از بین لیبرال ها باشد چرا که این آقایان اثبات کرده اند که خودشان درد اند ‌‌..
حال مردم ما باید انتخاب کنند ..
درد را میخواهید؟ یا درمان را ؟

زهرا زارعی. مدرس حوزه علمیه و مشاور