شناسه : 36489402
مدیر کل محیط زیست استان یزدخبر داد:


مدیر کل محیط زیست استان یزد با اشاره به آسیب جدی معدن بیشه به منابع طبیعی گفت: اگر لازم باشد از ادامه فعالیت این معدن جلوگیری می‌شود.

به گزارش صبح بافق؛  نیره پور ملایی مدیر کل محیط زیست استان یزد در حاشیه بازدید از راه‌های جاده‌های اکتشافی به معدن دی ۱۹گفت: باتوجه به اینکه این معدن در پناهگاه حیات وحش قرار دارد سازمان حفاظت از محیط زیست بنابر وظیفه نظارت بر جاده، نوع اکتشاف و سایر موارد مربوط به این معدن را مورد بررسی و نظارت قرار می‌دهد.

وی افزود: در حوزه سازمان وزارت صنعت و معدن بحث طرح اکتشافات و بررسی نقشه‌های این معدن مطرح است تا پس از مشخص شدن ذخیره آن مراحل بهره برداری پیش برود.

مدیر کل محیط زیست استان یزد با بیان اینکه این نهاد نظر قطعی خود را برای اکتشاف نداده است، ادامه داد: پس از بررسی تعهدات وزارت صنعت و معدن، طرح مطالعاتی اکتشافی و پس از آن مسئله بهره برداری از منطقه صورت می‌گیرد.

آسیب جدی معدن بیشه به منابع طبیعی

پور ملایی همچنین با اشاره به معدن بیشه در بافق گفت: معدن بیشه در یکی از معادنی است که متاسفانه تخریب بسیار زیادی را در حوزه منابع طبیعی به بار آورده است.

وی تصریح کرد: باتوجه به اینکه این منطقه یک منطقه ویژه اقتصادی است بر اثر اکتشافات این معدن، مناظر طبیعی و چشم انداز آن منطقه بهم خورده بود.

مدیر کل محیط زیست استان یزد خاطر نشان کرد: متاسفانه این معدن هیج گونه طرح نظارتی و پایشی در حوزه کنترل اثرات این معدن بر محیط زیست و یا منابع طبیعی ندارد.

پور ملایی گفت: با درخواست از حوزه فرمانداری و صنعت و معدن قرار است به صورت ویژه این معدن مورد بررسی قرار گیرد و اگر لازم باشد به علت تخریب زیاد در منطقه از ادامه فعالیت آن جلوگیری شود.

وی در رابطه با جاده سیروس آباد و جایگزین جاده گزوئیه به جای آن تصریح کرد: در این حوزه با راه و شهرسازی و فرمانداری تعاملاتی داشته ایم که فرمانداری نقشه‌ها و مسائل اولیه فنی مربوط به آن را تهیه کند.

کمبود نیرو و تجهیزات از مشکلات عمده محیط زیست استان

مدیر کل محیط زیست استان یزد افزود: معادنی که در حوزه شهرستان فعالیت می‌کنند به عنوان مسئولیت اجتماعی خود برای ساخت این جاده و کمک به مردم اقدام کنند.

پور ملایی همچنین کمبود نیرو و تجهیزات از مشکلات عمده محیط زیست برشمرد و گفت: در سال جاری اعتبارات خوبی را گرفته‌ایم تا بتوانیم بسیاری از مسائل و مشکلات را برطرف کنیم، اما تمامی این مسائل رافع مسئولیت ما نیست و باید در این حوزه بیشتر کار کنیم.

باشگاه خبرنگاران