شناسه : 35095674
پس از 8ماه سرپرستی ابوئی؛


باحضوریوسفی معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی اداره کل تعاون، کارورفاه اجتماعی علی اصغر نوری به عنوان سرپرست جدید اداره تعاون بافق انتخاب شد.

به گزارش صبح بافق؛ با حضور یوسفی معاون پشتیبانی و توسعه اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی و هیئت همراه، طالعی معاون فرماندار، حاجی حسنی رئیس اداره تامین اجتماعی  و نوروز زاده شهردار بافق آیین تودیع و معارفه سرپرست جدید اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی بافق برگزار شد.

در این مراسم علی اصغر نوری به عنوان سرپرست جدید انتخاب و از تلاشهای ابوئی سرپرست سابق تقدیر شد.

در ابتدای این مراسم محمدعلی طالعی معاون فرماندار بافق گفت: شهرستان بافق با توجه به وجود معادن یک شهر کارگری محسوب می شود به همین خاطر در این شهرها بحث های کارگری از جمله عدم پرداخت حقوق، اتفاقات کاری و عدم پرداخت بیمه هست که ما با آن درگیر هستیم.

وی درادامه افزود: بنا به جوشهرستان که جو کارگری است اداره تعاون مدیری می خواهد که بتواند مسائل و مشکلات را کنترل و حل وفصل کند و درسایه آرامش بتوانیم در بحث جامعه کارگری و توسعه آن گام وقدم برداریم.

یوسفی معاون پشتیبانی و توسعه اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان یزد نیز اظهار داشت: جایگاهی که وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی دارد به جهت گستره فعالیت ها در زمینه های مختلف و داشتن دستگاههای تابعه از جمله بهزیستی، تامین اجتماعی، اداره کل فنی وحرفه ای، بانک های رفاه وتوسعه وتعاون و صندوق بازنشستگی یک گستره ای از فعالیت های زیادی را در بردارد. در بحث روابط کار و شرایطی که در کشور وجود دارد و وضعیت معیشتی و اشتغال مردم است. در بحث روابط کار اگر با دقت انجام نشود آسیب های اجتماعی را در بر خواهد داشت.

معاون پشتیبانی و توسعه اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان یزد به مهم ترین ویژگی روسای ادارت کار اشاره وبیان داشت: سعه صدر مهم ترین ویژگی رئیس یک اداره کار است و همدل کرد و تعامل و همکاری با مجموعه شهرستان است.

ابوئی سرپرست سابق اداره تعاون بافق نیز اظهار داشت: در این مدت 8ماهی که در بافق خدمت کردم با وجود کمبود امکانات بالاترین کارائی را چه در حوزه کارگروه اشتغال روستائی، تشکلات کارگری، تحت پوشش دادن افراد بی بضاعت را داشتیم.

علی اصغر نوری رئیس جدید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تصریح کرد: در راستای سیاست وزارت تعاون که یک سیاست سه جانبه یعنی دولت ومنافع دولت و منافع کارفرما را مدنظر قرار دهیم و در این راستا در حوزه رابطه کار سعی می کنیم سازش را پیگیری کنیم و کاهش تنش را داشته باشیم.

وی در ادامه گفت: با توجه به اینکه مهم ترین مسئله کشور بحث اشتغال است ما اعتقاد داریم که تعاون یک شیوه برای رسیدن به اشتغال است و بتواند منجر به رفاه جامعه شود واین موضوع در بافق پیگیری خواهد شد. در روستاها بحث تعاون روستا را دنبال خواهیم کرد.

انتهای پیام/