شناسه : 34583030


سیدرضا هاشمی پور گفت: 450خانوار شهری و روستایی بافق نیاز به سبدکالای اطعام دارند.

سیدرضا هاشمی پور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) بافق در مصاحبه با صبح بافق گفت: از روز 15ماه مبارک رمضان به مدت 7روز هفته اطعام و افطاری و اکرام ایتام نامگذاری شده است که در این راستا کمیته امداد جهت جمع آوری کمک های مردم خیر و نیکوکار بافق بسته هایی همیان مولا را در مساجد و تکایا در سطح شهرستان توزیع کرده است.

وی در ادامه افزود: 450 خانوار در سطح شهرستان و روستاهای بافق هستند که نیاز به حمایت سبد سبد کالای اطعام دارند که سرانه هر سبد کالا به مبلغ دو میلیون ریال که جمعا 900میلیون ریال نیاز به مساعد خیرین است که خوشبختانه با استقبال خوب مردم مومن و روزه دار بافق قرار گرفت است.

هاشمی پور اظهار داشت: روزه داران بافقی می توانند افطاری، نذورات و غذای گرم خود را بابت توزیع بین نیازمندان به این نهاد تحویل دهند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) بافق در خصوص هفته اکرام ایتام و محسنین نیز تصریح کرد: شهروندان می توانند با مراجعه به کمیته امداد واحد اکرام فرزند نیازمندی را زیر چتر حمایتی خود قرار دهند.

هاشمی پور ادامه داد: بافق دارای 40یتیم و 200فرزند محسنین  است که نیازمند یاری و کمک مردم و خیرین است.

همشریان میتواند با پرداخت به روش نوین نذورات وکمکهای خود را با شماره گیری کدussd شهرستان بافق وشمارگیری#0352 *8877* اقدام نمایند.