شناسه : 35374310


محمد سجاد اعتباری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بافق در خصوص پرونده قتل نجمه طالعی گفت: برای هر سه متهم کیفر خواست صادر و جهت صدور رأی به دادگستری استان یزد ارسال شده است.

به گزارش صبح بافق؛ محمد سجاد اعتباری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بافق  در خصوص پرونده قتل نجمه طالعی گفت: برای هر سه متهم کیفر خواست صادر و جهت صدور رأی به دادگستری استان یزد ارسال شده است.
وی افزود: باتوجه به اهمیت پرونده برای متهمان در اسرع وقت رأی صادر خواهد گردید.
وی پیرامون دو پرونده ضرب و جرح که در آن چند نفر با سلاح سرد آسیب دیدند تصریح کرد: با پیگیری مجدانه ماموران نیروی انتظامی شهرستان اكثر متهمان دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان گرديدند.
وی با بیان اینکه هر دو پرونده خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد عنوان کرد: درگیری در یکی از پرونده ها با توجه به خصومت شخصی قبلي و در نيمه شب صورت گرفته است؛ درضمن متهمان یکی از این پرونده ها غیربومی می باشند.
وي همچنين افزود؛ دستگاه قضايي با اشخاصي كه سعي در برهم زدن نظم جامعه داشته باشند بدون مماشات برخورد خواهد نمود و اشد مجازات براي آنها درنظر گرفته خواهد شد.
گفتنی است پنجشنبه ( ۸ شهریور) خبرهایی مبنی بر ضرب و جرح جوان بافقی و چاقوکشی دوستان او به بهانه آشتی کردن دوستانه در روستای مبارکه بافق در گروه ها و کانال های فضای مجازی منتشر گردید.
پس از پیگیری خبر مشخص شد دو برادر که در گذشته دعوا و درگیری هایی با داود فتوحی داشته اند، به بهانه آشتی کردن و فراموش کردن کدورتها سوار بر موتورسیکلت با وی به گشت زنی در سطح شهر می روند که با رسیدن به محل خلوت و تاریکی در حوالی روستای مبارکه وی را از پشت سر با ضربات چاقو وی را از ناحیه شکم و دست و پا مورد ضرب و جرح قرار می دهند.
همچنین سه شنبه (۱۳ شهریور)نیز در میدان روستای مبارکه نزاع و درگیری با سلاح های سرد بین جوان بافقی و چند جوان کرمانی رخ داد که در این درگیری چند نفر زخمی شدند.

منبع: هفته نامه افق کویر