شناسه : 35452153
فرماندار بافق:


فرماندار بافق گفت: پرداخت تسهيلات به مشاغل پايدار روستايي و اشتغال فراگير توسط بانك توسعه تعاون در بافق تسريع مي شود

به گزارش صبح بافق؛ در ديدار زاده رحماني فرماندار بافق با حساني زاده مدير امور شعب بانك توسعه تعاون استان يزد، ابتدا حساني زاده به ارائه گزارشي در خصوص سياست ها و برنامه هاي اين بانك پرداخت و شعبه بافق را سرآمد شعب شهرستاني بانك توسعه تعاون استان دانست.
سپس زاده رحماني به تشريح وضعيت و دورنماي اقتصادي بافق پرداخت و با اشاره به خيز شهرستان جهت ايجاد تنوع اقتصادي و منابع درآمدي مردم خواهان رفع موانع و تسريع در پرداخت تسهيلات به متقاضيان اشتغالزايي شد كه مورد موافقت مدير امور شعب بانك توسعه تعاون واقع و مقرر شد تا پايان ماه جاري تعداد پرداختي هاي شعبه بافق به حداكثر ممكن برسد.

منبع: روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق