شناسه : 35933047


منابع کارگری از تعویق ۲ ماهه در پرداخت حقوق و مزایای کارگران شاغل در خطوط ابنیه فنی «تراورس» ناحیه بافق به بندرعباس خبر می‌دهند.

به گزارش صبح بافق؛ کارگران شاغل در خطوط ابنیه فنی راه‌آهن ناحیه بافق به بندرعباس که به‌صورت قراردادی تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری «تراورس» در خطوط ریلی مشغول کارند، با بیان اینکه مهم‌ترین عامل پرداخت نشدن مزد آنها کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی است، گفتند: باتوجه به اینکه کارگران این ناحیه حداقل‌های مزدی را دریافت می‌کنند، پرداخت نشدن دو ماه مزد مشکلات معیشتی آنها را دو چندان می‌کند.

این گروه از کارگران با بیان اینکه کارفرما مدعی‌ست که دچار کمبود منابع مالی است، در ادامه افزودند: کارفرما می‌گوید دولت برای پرداخت بدهی‌های مالی شرکت تراورس که بخشی از آن حقوق کارگران است، اوراق مشارکت  واگذار می‌کند و شرکت برای فروش این اوراق در وضعیت فعلی اقتصادی کشور دچار مشکل است و خریدار ندارد.

به گفته کارگران خطوط ابنیه فنی تراورس ناحیه بافق، آنها جدا از این مطالبات مزدی در زمینه بیمه تکمیلی نیز دچار مشکل هستند. آنها می‌گویند هر ماه کارفرما مبالغی را از دستمزد کارگران خطوط ابنیه بابت بیمه تکمیلی کسر می‌کند اما ما کارگران از خدمات بیمه تکمیلی از امکانات درمانی آن محروم هستیم.

به گفته آنها، کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن بافق  به بندرعباس اضافه‌کاری ندارند و ماهانه مبلغی در حدود یک میلیون و  تا ۶۰۰۴۰۰هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند که این رقم باتوجه به افزایش روزانه قیمت بسیاری از اقلام مصرفی و غذایی بسیار ناچیز است.

منبع: ایلنا