شناسه : 35999066
رئیس اداره ثبت احوال بافق خبرداد:


رئیس اداره ثبت احوال بافق گفت: تعداد سادات شهرستان بافق تا پایان وقت اداری 17 آذرماه، آقایان ۲۴۴۰ نفر و خانم ها نیز۱۴۰۹ نفر که در مجموع ۳۸۴۹ نفر هستند.

به گزارش صبح بافق؛ ایرانی‌‌ها بیشتر نام‌های مذهبی روی فرزندان‌شان می‌گذارند و گاهی نیز نام‌‌هایی مدتی پرطرفدار می‌شوند، می‌آیند و می‌روند. هر انسانی از لحظه‌ای که به دنیا می‌آید تا پایان عمرش با یک عنوان همراه است. عنوانی که هرگز از او جدا نمی‌شود و هویت و شخصیت او را معرفی می‌کند؛ به همین دلیل است که انتخاب یک اسم مناسب و زیبنده بسیار اهمیت دارد و از تکالیف هر پدر و مادری در قبال فرزندشان انتخاب یک نام مناسب برای اوست از سویی همه پدر و مادرها هم دوست دارند که بهترین اسم را برای کودکشان انتخاب کنند.

محمود کریمیان رئیس اداره ثبت احوال بافق گفت: افرادی درخواست تغییر نام می دهند که اسامی آنها نامتعارف است و نام هایی غیر از نان ائمه قابلیت تغییر دارند.

وی در ادامه افزود: در سال گذشته بیشترین اسامی که از طرف مردم انتخاب شد در پسران امیرحسین، امیرعلی، امیرعباس و ابوالفضل است. در دختران نیز فاطمه، زهرا، زینب، هلما و فاطمه زهرا بوده است.

کریمیان در پاسخ به این سوال که تعداد سادات در شهرستان چقدر است نیز بیان داشت: تعداد سادات شهرستان بافق تا پایان وقت اداری 17 آذرماه، آقایان ۲۴۴۰ نفر و خانم ها نیز۱۴۰۹ نفر که در مجموع ۳۸۴۹ نفر هستند.

رئیس اداره ثبت احوال بافق در خصوص میزان تولد، مرگ ومیر و ازدواج در شهرستان تصریح کرد: تا پایان آذر ماه تعداد ۸۲۷ نفر نوزاد ثبت شده که نسبت به سال گذشته رشد داشته است همچنین ۱۴۰ نفر فوتی، که نسبت به سال قبل رشد داشته است. طبق آمار ۲۱۴ فقره ازدواج ثبت شده  که این تعداد نسبت به سال قبل کاهش داشته است.

منبع: افق کویر