شناسه : 35920362
در گفتگو با دکتر امیر رنجبربافقی:


دکتر امیر رنجبر گفت: رمز موفقیت حماسه نهم دی این بود که مردم یک‎صدا، یک‎پارچه و یک‎دل به صحنه آمده و به دشمنان ثابت کردند که می‌شود با وحدت و همدلی هرگونه نقشه های شیطانی دشمنان داخلی و خارجی را برملا و آنها را شکست داد.

دکتر امیر رنجبربافقی در گفتگوی اختصاصی با صبح بافق در خصوص اینکه اگر حماسه نهم دی ماه نبود ایران را چگونه می دیدید گفت: ایران عزیز ما دشمنان قسم خورده ای داشته و دارد و از انجام هیچ کاری در مقابل این نظام دریغ  نمی‌کنند در آن دوران به خیال خام خودشان تصور می‌کردند می‌توانند اهدافشان را پیاده کنند که در حماسه نه دی با شکست محکمی مواجه شدند.

*رمز موفقیت حماسه نهم دی ماه یک صدا و یکدل و یکپارچه بودن مردم این سرزمین بود*

وی در ادامه افزود: رمز موفقیت حماسه نهم دی این بود که مردم یکصدا، یکپارچه و یکدل به صحنه آمده و به دشمنان ثابت کردند که می‌شود با وحدت و همدلی هرگونه نقشه های شیطانی دشمنان داخلی و خارجی را برملا و آنها را شکست داد.

*مهم ترین دستاورد این حماسه عظیم نظام مقدس ما را در برابر زیاده خواهی های دشمنان بیمه کرد*

دکتر رنجبر بافقی به دستاوردهای این حماسه عظیم نیز اشاره وبیان داشت: مهم ترین دستاورد این حماسه این بود که یکبار دیگر نظام مقدس ما را در مقابل زیاده خواهی های دشمنان بیمه کرد. مهم ترین هدف مردم در حماسه نهم دی این بودکه به تمام دنیا ثابت کنند که ما پایبند به این نظام مقدس و ولایت فقیه هستیم و هرکجا که لازم باشد با اتحاد وهمبستگی در مقابل زیاده خواهی های دشمنان ایستادگی می‌کنیم.

وی در پایان به نقش بسیج در این حماسه عظیم گریزی زد و تصریح کرد: بسیج در هرصحنه ای که وارد عمل شود نقش مثبتی را ایفا می‌کند و با ایجاد اتحاد و همبستگی بین مردم در جهت اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و رهبری معظم پیش می‌رود.

انتهای پیام/