شناسه : 35921731
مدیرجهادکشاورزی بافق خبرداد:


حمید عسکری باقرآبادی اظهار داشت: از هفت هزار هکتار زمین های کشاورزی شهرستان بافق 80 درصد واجد شرایط برای آبیاری نوین است.

به گزارش صبح بافق؛ حمید عسکری باقرآبادی اظهار داشت: از هفت هزار هکتار زمین های کشاورزی شهرستان بافق 80 درصد واجد شرایط برای آبیاری نوین است.

ی با بیان اینکه جهاد کشاورزی شهرستان بافق با دادن مشوق هایی چون پرداخت اعتبارات بلاعوض در سال های اخیر کشاورزان را به بهره گیری از سیستم آبیاری نوین تشویق کرده افزود: پرداخت تسهیلات ارزان قیمت، برگزاری کارگاههای آموزشی و ترویج، ساخت استخر های تنظیمی آب زراعی، انتقال آب چاه با لوله و پوشش کانال های خاکی، توسعه کشت گیاهان کم آبخواه و گیاهان دارویی از دیگر اقدامات این نهاد در راستای مصرف بهینه آب کشاورزی بوده است.
این مسوول تصریح کرد: هم اکنون برای اجرای آبیاری تحت فشار مبلغ 130 و کم فشار 58 میلیون ریال در هر هکتار کمک بلاعوض به کشاورزان پرداخت می شود.
وی با اشاره به اینکه راندمان آبیاری در بخش زراعی شهرستان بافق از 35 به 45 درصد رسیده خاطر نشان کرد: مصرف آب کشاورزی از 66 میلیون متر مکعب در سال 85 هم اینک به 44 میلیون متر مکعب رسیده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بافق ابراز امیدواری کرد: در برنامه ششم توسعه این مقدار مصرف آب کشاورزی در این شهرستان به 25 میلیون متر مکعب برسد.
عسکری با بیان اینکه 50 میلیون متر مکعب آب زراعی از منابع مختلف در شهرستان بافق تامین می شود افزود: حدود 70 درصد این آب دارای EC بین چهار هزار تا 2 هزار و 400 میکروموس بر سانتیمتر می باشد که بیانگر کیفیت نامناسب آب در بخش کشاورزی است.
آب کشاورزی شهرستان بافق از 137 رشته قنات و 126 حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق تامین می شود.

منبع: ایرنا