در احقاق حقوق مردم بافق پا در رکاب شما خواهیم بود
در احقاق حقوق مردم بافق پا در رکاب شما خواهیم بود
بدنبال بیانات انقلابی امام جمعه شهرستان انجمن همبستگی فرزندان شهید شهرستان از وی طی بیانیه ای حمایت کردند.

به گزارش صبح بافق؛بدنبال بیانات انقلابی امام جمعه شهرستان انجمن همبستگی فرزندان شهید شهرستان از وی طی بیانیه ای حمایت کردند.

بسم الله الرحمن الرحیم

هر کس حق‌طلبی را سرلوحه کارهایش قرار دهد، سختی‌ها برایش آسان و دور برایش نزدیک می‌شود.

و روز ۱۵ اسفندماه یکی از جمعه های تاریخی بافق بود.جمعه ای که امام جمعه شهر با خطبه های با صلابت خود در راه احقاق حق این شهر و کارگرانش در خصوص واگذاری یکی از بزرگ ترین معادن سنگ آهن کشور حرف آخر را زد.حرفی که روزی پدرانمان در برابر دشمن این مرز و بوم به اذن امام خمینی ره آن رهبر فرزانه زدند و جوانانی بودند و رفتند و خون خود را برای آبیاری نهال تازه روئیده ای انقلاب اسلامی هدیه کردند.

و امروز ما

فرزندان همان شهدا به تبعیت از راه پدرانمان در مقابل هرگونه مافیای اقتصادی که بخواهد حق مردم مظلوم بافق را پایمال کند خواهیم ایستاد و از جان و دل از بیانات امام جمعه عزیز شهرمان دفاع خواهیم کرد و پا در رکاب ایشان خواهیم بود.

انجمن فرزندان شهید بافق