چهارشنبه, ۳۰ مهر , ۱۳۹۹
بغض فروخفته ای که بر سر بچه هیئتی های بافق شکست. ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
بغض فروخفته ای که بر سر بچه هیئتی های بافق شکست

بغض فروخفته ای که بر سر بچه هیئتی های بافق شکست.

صبح بافق؛ بغض فروخفته ای که بر سر بچه هیئتی های بافق شکست گفتید دسته عزاداری راه نیاندازید گفتیم چشم گفتید چای ندهید گفتیم چشم گفتید سقفتان به اندازه کرم سیدالشهدا بلند باشد گفتیم چشم نماز ظهر عاشورا را بر روی آسفالت خواندیم و فرش را از ما دریغ کردید دم بر نیاوردیم شما را […]