پنج شنبه, ۸ آبان , ۱۳۹۹
عرضه قلیان در سراسر استان یزد ممنوع است/ معرفی بافق به عنوان شهرستان عاری از دخانیات! ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
عرضه قلیان در سراسر استان یزد ممنوع است/ معرفی بافق به عنوان شهرستان عاری از دخانیات!

عرضه قلیان در سراسر استان یزد ممنوع است/ معرفی بافق به عنوان شهرستان عاری از دخانیات!

محمد رضا دهقانی گفت: عرضه قلیان در سراسر استان ممنوع بوده و واحدهای متخلف پلمپ خواهند شد.