چهارشنبه, ۲۶ مرداد , ۱۴۰۱
محصولات پوسیده غرب هدایای دانش آموزان نخبه بافقی توسط مدیر سنگ آهن 14 اسفند 1399

محصولات پوسیده غرب هدایای دانش آموزان نخبه بافقی توسط مدیر سنگ آهن

اخیراً محصولات ضد فرهنگی در قالب کتابهای ترجمه شده از فرهنگ منحط غرب در بسته هدایای دانش آموزان نخبه سنگ آهن بصورت گسترده پخش شده است.