هفت خوان رسم برای برگزاری مراسمات اربعین و صدور مجوز به این راحتی برای تور گردشگری در بافق جای تعجب است
هفت خوان رسم برای برگزاری مراسمات اربعین و صدور مجوز به این راحتی برای تور گردشگری در بافق جای تعجب است
واحد اخیگان یکی از مداحان بافق گفت:برای من جای تعجب هست که وقتی برای روز اربعین می خواهیم هیئت بگیریم اعلام می کنندکه باید مجوز بگیرید.

به گزارش صبح بافق؛واحد اخیگان یکی از مداحان شهرستان بافق در واکنش به حضور گردشگران در روز اربعین در شهرستان ولایتمدار و شهیدپرور بافق گفت: برای من جای تعجب هست که وقتی برای روز اربعین می خواهیم هیئت بگیریم اعلام می کنندکه باید مجوز بگیرید.

وی در ادامه افزود: ما مخالف گردشگری و شادی مردم نیستیم ولی حرمت روز اربعین باید حفظ شود.

اخیگان تصریح کرد: یک سوال از ستاد کرونای شهرستان دارم که چرا برای برگزاری مراسم عزاداری اربعین باید هفت خان رستم را بگذرانیم و در آخر هم با هزار منت مجوز می دهید ولی به یک تور گردشگری در شهرستان و در این شرایط کرونایی حاکم بر کشور به این سادگی مجوز می دهید؟
مگه ما شیعه امام صادق نیستیم خودامام صادق میفرمایند درشادی ما شاد و در عزای ما عزادار حتما پیگیری شود کدام نهاد درچنین روزی مجوز صادر کرده است؟

انتهای پیام/ع.ع