پایگاه خبری صبح بافق

۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

اخبار روز

دسته بندی: ورزشی

رئیس هیات شمشیربازی شهرستان بافق  از اعزام سه ورزشکار شمشیرباز بافقی  در اسلحه سابر به مسابقات استانی  خبر داد.