فولاد زاگرس کرمانشاه برنده مزایده آنومالی ۵a  بافق شد
فولاد زاگرس کرمانشاه برنده مزایده آنومالی ۵a  بافق شد
با پایان مهلت بررسی مجموعه های شرکت کننده در مزایده معدن آنومالی 5a شرکت فولاد زاگرس کرمانشاه برنده مزایده این معدن شد.

حسن محمدی رئیس شورای شهرستان بافق در گفتگو با خبرنگار صبح بافق گفت: با پایان مهلت بررسی مجموعه های شرکت کننده در مزایده معدن آنومالی ۵a شرکت فولاد زاگرس کرمانشاه برنده مزایده این معدن شد.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که این شرکت چه ضمانتی در خصوص تامین خوراک شرکت سنگ آهن مرکزی بافق داده افزود: علیرغم قید شدن تامین خوراک شرکت سنگ آهن در یکی از بندهای اوراق مزایده، یکی از اولویت‌های اصلی ما تامین خوراک شرکت است و به جد به این بند پابند و پیگیری خواهیم کرد.
محمدی تصریح کرد: این شرکت در قبال پرداخت ۹۱ درصد از سنگ استخراجی به دولت بدهد برنده این مزایده شده است.

انتهای پیام/

  • نویسنده : صبح بافق