شرح عملیات کربلای ۵ وتقدیم ۱۳شهید از دیار دارالشجاعه
شرح عملیات کربلای ۵ وتقدیم ۱۳شهید از دیار دارالشجاعه

برگی از خاطرات دفاع مقدس صبح بافق؛ بسم الله الرحمن الرحیم سالگرد عملیات کربلای پنج را گرامی میداریم. عملیات کربلای ۵ ۱۳۶۵/۱۰/۱۹ . رمز عملیات (یافاطمه زهرا )سلام الله علیها عملیات کربلای پنج یکی از سخت ترین وپیچیده ترین عملیاتهای طول هشت سال دفاع مقدس بود. بعداز عملیات کربلای ۴ که در سوم دیماه سال ۱۳۶۵ […]

برگی از خاطرات دفاع مقدس

صبح بافق؛

بسم الله الرحمن الرحیم

سالگرد عملیات کربلای پنج را گرامی میداریم.

عملیات کربلای ۵ ۱۳۶۵/۱۰/۱۹ .

رمز عملیات (یافاطمه زهرا )سلام الله علیها

عملیات کربلای پنج یکی از سخت ترین وپیچیده ترین عملیاتهای طول هشت سال دفاع مقدس بود.

بعداز عملیات کربلای ۴ که در سوم دیماه سال ۱۳۶۵ درجبهه جنوب از مقابل ابادان تاشلمچه (جزیره مینو. جزیره ام الرصاص وام البابی وجزیره بوارین جزیره ماهی.جنوب بصره وپنج ضلعی درشلمچه)انجام شد وبا اطلاعاتی که امریکایها ومنافقین از عملیات به رژیم بعث عراق دادند واگاهی دشمن از انجام عملیات. عملیات ناموفق بود وبعداز چند ساعت نیروها بازگشتند وتعداد زیادی از پیکر شهدا جاماند وعده ای نیز به اسارت درامدند.

رژیم بعث عراق مغرور وسرمست از پیروزی وضعیت را به نفع خود میدید لذا لزوم انجام عملیات وتغییروضعیت نظامی وسیاسی ضروری بود فرماندهان عالی جنگ تصمیم بر طرح ریزی وانجام عملیات گرفتند وبه تیپ ولشکرها اعلام کردند تا با سازماندهی وامادگی نیروها وادوات خود به طرح ریزی وشناسایی منطقه اقدام یگانهای مختلف اعم از سپاه وارتش اقدامات لازم را انجام داده واماده فرمان بودند یگان‎ها بسته به نوع ماموریت ومنطقه مانوری خود اطلاعات لازم از دشمن را به دست اورده ومحورهای خود را شناسایی نموده ونیروهای خود را ازموقعیتها ومقرهای خود به نزدیکترین فاصله به دشمن انتفال دادند تا رمز عملیات از قرارگاه مرکزی اعلام شود.

درطول خطوط جبهه از اشنویه دراستان اذربایجان شمالی ترین مرز ایران وعراق تا جنوبی ترین مرز که دهانه اروند رود جنوب ابادان بطول حدود۱۳۰۰کیلومتر مرزمشترک باعراق حساس ترین وپیچیده ترین نقطه ومرز شلمچه بود که هم برای ایران وهم برای عراق به لحاظ نزدیکی به شهربندری بصره وخرمشهراهمیت داشت ورژیم بعث سخت‎ترین وپیچیده ترین موانع را در ان منطقه قرار داده بود از کانال های مختلف انواع سیم خاردار وبشکه های انفجاری وخورشیدی وخاکریزهای نونی شکل وکانال پرورش ماهی. باتوجه به اینکه درعملیات کربلا ۴ که دولشکر از رزمندگان اسلام توانسته بودند از منطقه پنج ضلعی عبور کنند طرح ریزی عملیات در شلمچه انجام شد منطقه ای به وسعت ۱۵۰ کیلومترمربع از ساحل اروند جزیره بوارین تا منطقه پنج ضلعی. وکانال پرورش ماهی وپاسگاه کوت سواری وپاسگاه بوبیان. تیپ ولشکرها درموقعیت های خود باامادگی کامل قرارگرفتن رزمندگان تیپ ۱۸الغدیر یزد که شمالی ترین نقطه عملیات مقابل پاسگاه بوبیان می بایست عملیات خود را انجام دهد همه امکانات اماده رزمندگان تیپ الغدیر از موقعیتهای خود همچون (موقعیت جهاداکبر و..) وچند مقردیگرعصر نوزدهم دی ماه حرکت وخود را به ساحل ابگرفتگی (دریاچه بوبیان) رساندند. گردان غواصان تیپ الغدیر می بایست چند محور را بازگشایی میکردند وبعد نیروهای رزمی از ان محور ها به دشمن هجوم ببرند غروب نوزدهم بااصابت گلوله خمپاره در بین جمعی از غواصان عده ای شهید ومجروح شدند.

 

بدلیل فاصله زیاد تیپ الغدیر تا دشمن تیپ الغدیر اولین یگانی بود که به سمت دشمن حرکت کرد غواصان دلیر تیپ الغدیر باتوکل به خداباتاریک شدن هوابه اب زدند وبسمت دشمن حرکت کردند دران لحظات سکوت محض همه جا حاکم بود وکوچکترین سروصدایی شنیده نمی‎شد. رزمندگان باتمام تجهیزات اماده وهمه در حال رازونیاز ودعا بودند ودعا میکردند که بچه های غواص بتوانند خط اول دشمن را تصرف کنند. حدود ساعت یک شب صدای تیراندازی شنیده شد گویا کمین های دشمن در منطقه پنج ضلعی شروع به تیراندزی کردند رمز عملیات به نام مبارک یا زهرا(س) اعلام شدغواصان شجاع یگان‎ها که خود را به نزدیک دشمن رسانده بودند عملیات را اغازکردند.

 

یکی از محورهای یزد که نیروهای غواص تا نزدیک خط دشمن رسیده بودند باتیراندازی دشمن در اب مورد اصابت تیرهای دشمن قراگرفتن وعده ای شهید وزخمی شدند دومحور دیگر غواصان عزیز توانستند خود را به خط اول دشمن رسانده وبا نیروهای دشمن درگیرشده وتعدادی از بعثیها را نابود گردند ولی بدلیل هوشیاری وهجوم دشمن نیروهای رزمنده نتوانستن از ان محور ها خود را به دشمن برسانند وعملیات را ادامه دهند لذا نیروهای پیاده الغدیر سواره بر قایق ها وشناورها شده واز محور لشکر ۳۳المهدی که جناح چپ تیپ الغدیر بود به سمت دشمن حرکت نموده وپس از پشت سر گذاشتن دریاچه بوبیان خود رابه دژ عراق رساندند وبه موازات کانال پرورش ماهی روی دژ عراق بسمت پاسگاه بوبیان حرکت کردند مقداری از مسیر توسط رزمندگان لشکر ۳۳ المهدی پاکسازی شده بود ادامه دژ وجادهای منتهی به کانال پرورش ماهی را رزمندگان الغدیر پاکسازی میکردند وپیش میرفتند همزمان توپخانه ها وادوات سنگین وسبک ایران وعراق اتش سنگین میریختن هواپیماهای وبالگردهای عراق نیز دیوانه بار بمباران میکردند عراق بخاطر حساسیت بیش ازحد منطقه به لحاظ نزدیک شدن رزمندگان به بصره بیشتر تجهیزات وتوپخانه هایش رامقابل شلمچه وشهر تنومه وبصره مستقر کرد وشدیدا گلوله باران میکرد.

 

نیروهای پیاده عراق عده ای کشته ومجروح وتعدادی نیز اسیر شده وعده ای فرار کردند که روزبعد تیپ ولشکر های عراق باقیمانده نیروهای خود را سازماندهی کردند وهمراه با تیپ ها ولشکر های کماندو وتازه نفس که از مناطق دیگر به شلمچه اعزام شده بودند اقدام به پاتک های سنگین نمودند ولی رزمندگان دلیر اسلام با شجاعت مقابل انها ایستادگی وپاتک ها را دفع میکردند حجم اتش عراق بقدری زیاد بود که سانتیمتر به سانتیمتر گلوله به زمین میخورد ولی رزمندگان پیش روی وبه دشمن تلفات وارد میکردند.

 

این عملیات یکی از سنگین‎ترین وپیچیده ترین عملیات‎های دفاع مقدس بود که رزمندگان موانع ومواضع پیچیده عراق را پشت سروخود را به شهر مهم واستراتژیکی بصره نزدیک کردند این عملیات ۲۵ روز طول کشید وبیش از ۵۰هزار نفر از نیروهای رژیم بعث عراق کشته وزخمی وبیش از ۲۵۰۰ نفر نیز به اسارت درامدند وقتی که رژیم بعث نتوانست با انواع تجهیزات مدرن وپیشرفته اهدایی کشور های شرقی وغربی حامی خود وبا انتقال تیپ ولشکر های ورزیده تکاور خود جلوی رزمندگان اسلام مقاومت کنند دیوانه وار اقدام به بمباران شیمیایی خطوط دفاعی ومناطق مختلف کرد وهمچنین به بمباران شهرها پرداخت ولی نتوانست کاری از پیش ببرد وطعم تلخ شکست وناکامی را چشید واین پیروزی بسیار بزرگی بود که باتوکل به خدای متعال وایثار واز خود گذشتگی ‎وجان‎فشانی رزمندگان دلیرنصیب ایران اسلامی شد.

 

دراین عملیات جمعی از رزمندگان اسلام از تیپ ولشکر های عمل کننده به شهادت رسیدند وتعداد زیادی نیز مجروح گردیدندبیش از۲۳۰ نفر از رزمندگان تیپ همیشه پیروز ۱۸ الغدیر به شهادت و بیش از ۹۰۰ نفر نیز مجروح شدند. دراین عملیات تعداد زیادی از رزمندگان شجاع شهرستان بافق نیز شرکت داشتن وحماسه افریدند که جمعی مجروح وتعدادی نیز به شهادت رسیدند که شهیدان عبارتند از ۱٫ شهید محمد رضا بابایی ۲٫شهید عباس رضایی ۳٫شهید محمد برزگری ۴٫ طلبه وغواص شهید علی اکبر خالقی ۵٫شهید حسین فتوحی ۶٫شهید غلامرضاصادقی ۷٫ شهید محمدفتوحی ۸٫شهید محمدکاظمیان ۹٫شهید سیدعلیرضابشگوئیه ۱۰٫شهید محمدرضا مختاری ۱۱٫شهید غلامرضارنجبر ۱۲٫شهید میرزامحمودشریعتی ۱۳٫شهید نظر سیف الدینی به روح مطهر همه شهدا خصوصا شهدای عملیات کربلای پنج درود میفرستیم.

 

شادی روح شهدا فاتحه مع الصلوات.

 

التماس دعا.

 

محمدرضا دهقانزاده بافقی

  • نویسنده : محمدرضا دهقانزاده بافقی فرمانده گردان بیت المقدس