خانواده بادوامترین عامل رشد شخصیت افراد اجتماع است
خانواده بادوامترین عامل رشد شخصیت افراد اجتماع است
محیط خانواده اولین و بادوامترین عامل رشد شخصیت افراد است که در صورت استحکام و انسجام خانواده، شاهد جامعه ای محکم و رو به رشد خواهیم بود.

به گزارش صبح بافق؛ سرگرد “شهرام طولابی نژاد” فرمانده انتظامی بافق بیان داشت: اولین نهادی که فرد را با زندگی اجتماعی آشنا می سازد خانواده است و محیط خانواده اولین و بادوامترین عاملی است که در رشد شخصیت افراد تاثیر می گذارد و در صورت استحکام و انسجام خانواده، شاهد جامعه ای محکم و رو به رشد خواهیم بود و در غیر اینصورت فرد به انزوا می رود و این انحطاط سبب ویرانی جامعه می شود.
خانه و خانواده های عوامل مهم و تاثیرگذار شخصیتی افراد جامعه می باشند و کانون خانواده که متشکل از بزرگترها و فرزندان است تاثیرات متقابل تربیتی افراد را به جامعه برگردان می کند و این عامل مهمی در جوامع بشری است.
مهمترین و اصلی ترین مسیر نفوذ خانواده بر جامعه فرزندان می باشند که با خصوصیاتی که از والدین به ارث می برند می توانند تاثیرات مثبت و یا منفی را در جامعه اعمال نمایند.البته این نفوذ والدین تنها جنبه وراثتی نداشته بلکه روشهای آشنایی فرزند با زندگی جمعی و فرهنگی تاثیرات بیشتری را بر ساختار جامعه می گذارد.
از همین رو خانواده سالم باید دارای ویژگی های ذیل باشد تا از موفقیت و سلامتی کامل با رویکردهای مثبت در جامعه برخوردار شود که یکی از این ویژگی ها این است که در خانواده های موفق و سالم رفتارها و گفتارهای دوپهلو (نیش و کنایه) وجود ندارد و همواره سعی می شود که ارتباطات شفاف باشد تا کمتر سوء تفاهم پیش آید.
دوم اینکه در خانواده سالم افراد به دنبال فرصتی هستند که همدیگر را خوشحال کنند و تنها به فکر خود نیستند، در چنین خانواده ای، اعضای خانواده نه تنها به نیازهایی مادی و زیستی بلکه به نیازهایی معنوی، روانی و روحی یکدیگر نیز توجه می کنند.
همچنین در خانواده سالم افراد احساسات و عواطف خود را ظاهر می کنند و سعی نمی کنند به دلایل مختلف آن را مخفی نگه دارند و اشتباهات افراد نشانه ای از رشد تلقی می شود و در صورت به وجود آمدن آن افراد یکدیگر را سرزنش نمی کنند و در تماس با یکدیگر و ابراز علاقه، احساس آرامش و راحتی می کنند.
در خانواده سالم هر اندازه فهم و درک و گذشت و خداترسی زن و شوهر بیشتر باشد توان مقابله و رویارویی با حوادث و ناملایمات بیشتر است و افراد به سخنان یکدیگر با علاقه گوش می دهند.
خانواده سالم بر اساس امکانات و وضع موجود و نیازهای افراد برنامه ریزی می کنند و افراد خانواده سرزنده و بامحبت هستند و همه رفتار و اعمال آنان با نوعی اصالت توام است و پدر و مادر خود را رهبر و هدایت گر جریان رشد فرزند می دانند نه ارباب و حاکم.
و در پایان اینکه در خانواده سالم، افراد خانواده به طور آشکار رنج و ناراحتی و نیز احساس همدردی خود را نسبت به افراد دیگر خانواده بیان می کنند.
تهیه کننده: سرگرد شهرام طولابی نژاد
فرمانده انتظامی شهرستان بافق