شوراهای کارگری بافق هم به حمایت از شورای شهر و نماینده مجلس برخواستند+متن بیانیه
شوراهای کارگری بافق هم به حمایت از شورای شهر و نماینده مجلس برخواستند+متن بیانیه
اعضای شورای کارگری شرکت سنگ آهن مرکزی بافق در بیانیه ای به حمایت از شورای شهر و نماینده مجلس برخواستند.

به گزارش صبح بافق؛ اعضای شورای کارگری شرکت سنگ آهن مرکزی بافق در بیانیه ای به حمایت از شورای شهر و نماینده مجلس برخواستند.

انتهای پیام/