جوان ۳۲ ساله بر اثر ریزش دیوار در روستای مبارکه فوت کرد
جوان ۳۲ ساله بر اثر ریزش دیوار در روستای مبارکه فوت کرد

به گزارش صبح بافق؛ سعید ملک زاده گفت:فرد متوفی در حال تخریب دیوار با پیکور بوده که به یکباره دیوار بر روی او فرو می ریزد. وی با بیان اینکه این فرد غیربومی بوده است تصریح کرد:وی به تازگی در یکی از شرکت های معدنی بکار گرفته شده بود. منبع:بافق فردا

به گزارش صبح بافق؛ سعید ملک زاده گفت:فرد متوفی در حال تخریب دیوار با پیکور بوده که به یکباره دیوار بر روی او فرو می ریزد.

وی با بیان اینکه این فرد غیربومی بوده است تصریح کرد:وی به تازگی در یکی از شرکت های معدنی بکار گرفته شده بود.

منبع:بافق فردا