تجمع اعتراض آمیز طلاب خواهر در محکومیت اهانت به نبی مکرم اسلام (ص)
تجمع اعتراض آمیز طلاب خواهر در محکومیت اهانت به نبی مکرم اسلام (ص)

مریم تفکری مدیر حوزه علمیه الزهرا(س) طی تجمعی با حضور کادر، طلاب و اساتید خواهر اهانت به نبی مکرم اسلام (ص) را سرکوب نمود.
مریم تفکری در تجمع اعتراض آمیز طلاب خواهر در محکومیت اهانت به نبی مکرم اسلام (ص) و قرآن مجید اظهار داشت: باید پاسخ محکمی به این هتک حرمت داد و از آخرین فرستاده الهی و کتاب آسمانی مسلمانان دفاع کرد.

به گزارش صبح بافق:
در جمع مدرسه علمیه الزهرا(س) برگزار شد:
تجمع اعتراض آمیز طلاب خواهر در محکومیت اهانت به نبی مکرم اسلام (ص)
مریم تفکری مدیر حوزه علمیه الزهرا(س) طی تجمعی با حضور کادر، طلاب و اساتید خواهر اهانت به نبی مکرم اسلام (ص) را سرکوب نمود.
مریم تفکری در تجمع اعتراض آمیز طلاب خواهر در محکومیت اهانت به نبی مکرم اسلام (ص) و قرآن مجید اظهار داشت: باید پاسخ محکمی به این هتک حرمت داد و از آخرین فرستاده الهی و کتاب آسمانی مسلمانان دفاع کرد.
وی افزود: دشمنان باید بدانند که اهانت به پیامبر گرامی اسلام (ص) و قرآن کریم به منزله توهین به پیامبران الهی، کتاب های آسمانی و بشریت است و رییس جمهوری فرانسه به بهانه آزادی بیان با توهین کنندگان به نبی مکرم اسلام (ص) در نشریه «شارلی ابدو» این کشور برخورد نکرد، این در حالی است که همین نشریه سال ها قبل به دلیل هتاکی به برخی ارزش های ملی فرانسه تا مدت ها مسدود شد و اجازه فعالیت نداشت و چنین امری بیانگر نفاق و دورویی دولتمردان فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی مدعی دروغین طرفداری از آزادی بیان است.
مدیر حوزه علمیه الزهرا(س) گفت: پیامبر گرامی اسلام (ص) شخصیتی الهی و جهانی است و اهانت به آن حضرت و قرآن مجید جز رسوایی چیز دیگری برای دشمنان نخواهد داشت و بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب هتک حرمت به نبی مکرم اسلام (ص) و قرآن کریم گناه نابخشودنی است، شرارت ها و خباثت های دشمنان مبنی بر اهانت به پیامبر گرامی اسلام (ص) و قرآن مجید آغاز بازگشت بشریت به فطرت خود بوده و عامل باعظمت تر شدن و زنده تر شدن نام آخرین فرستاده الهی و کتاب آسمانی مسلمانان است.
وی در پایان افزود: نور الهی نبی مکرم اسلام (ص) و قرآن کریم با این اقدام های سخیف دشمنان هرگز خاموش نمی شود، و اهانت به پیامبر گرامی اسلام (ص) و قرآن مجید در کشورهای اروپایی فرانسه و سوئد مصیبت تلخ روزهای اخیر جهان اسلام و مسلمانان است.

  • نویسنده : صبح بافق