بغض فروخفته ای که بر سر بچه هیئتی های بافق شکست.
بغض فروخفته ای که بر سر بچه هیئتی های بافق شکست.

صبح بافق؛ بغض فروخفته ای که بر سر بچه هیئتی های بافق شکست گفتید دسته عزاداری راه نیاندازید گفتیم چشم گفتید چای ندهید گفتیم چشم گفتید سقفتان به اندازه کرم سیدالشهدا بلند باشد گفتیم چشم نماز ظهر عاشورا را بر روی آسفالت خواندیم و فرش را از ما دریغ کردید دم بر نیاوردیم شما را […]

صبح بافق؛

بغض فروخفته ای که بر سر بچه هیئتی های بافق شکست

گفتید دسته عزاداری راه نیاندازید گفتیم چشم

گفتید چای ندهید گفتیم چشم

گفتید سقفتان به اندازه کرم سیدالشهدا بلند باشد گفتیم چشم

نماز ظهر عاشورا را بر روی آسفالت خواندیم و فرش را از ما دریغ کردید دم بر نیاوردیم

شما را چه شده است؟

کدام بغض در دلتان اینچنین سنگینی کرده است که حتی عزاداری با رعایت کلیه پروتکل ها را تحت الشعاع قرار میدهید؟

آیا نباید شک کنیم به اینکه بغضی عجیب در دلتان هست که با حرفتان نیشمان میزنید و میگویید حالا تو این مدت برنامه نداشتید طوری شد؟

حیف که رهبرمان گفتند به حرفتان و مثلا تخصصتان گوش کنیم.

بچه هیئتی ها در زمانهای مختلف و در تنگاهای انقلاب خوب درخشیدند و روزی خواهد رسید که مشتی محکم به دهان یاوه گویان غرب گرا در بافق خواهیم زد.

محسن دانشی

  • نویسنده : صبح بافق