به گزارش صبح بافق؛ صبح امروز دکتر محمد نوری شادکام معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان یزد، دکتر زارع مدیر درمان، مهندس دامن خوش مدیر منابع فیزیکی و طرح های عمرانی، گلشن مدیر بودجه و تشکیلات، طلائی مقدم فرماندار بافق، دکتر معظمی رئیس بیمارستان و مدیر پروژه بیمارستان ۹۶ تخته خوابی شهرستان از روند پیشرفت […]

به گزارش صبح بافق؛ صبح امروز دکتر محمد نوری شادکام معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان یزد، دکتر زارع مدیر درمان، مهندس دامن خوش مدیر منابع فیزیکی و طرح های عمرانی، گلشن مدیر بودجه و تشکیلات، طلائی مقدم فرماندار بافق، دکتر معظمی رئیس بیمارستان و مدیر پروژه بیمارستان ۹۶ تخته خوابی شهرستان از روند پیشرفت این طرح بازدید کردند.

سیدمهدی طلائی مقدم در جلسه با پیمانکار بیمارستان ۹۶ تخته خوابی بافق گفت: اتفاق خوبی که در شهرستان افتاد اجماع مسئولین برای این پروزه بود، متولی وکارفرمای اصلی این پروژه دانشگاه علوم پزشکی استان است.

وی در ادامه افزود: برای جذب اعتبار ۲۰ میلیارد تومان از طریق دانشگاه علوم پزشکی و بخشی از منابع مالی را نیز از داخل شهرستان تامین خواهیم کرد. اگر تلاش وپشتکار داشته باشیم این امکان وجود دارد ساختمان این پروزه تا پایان سال به بهره برداری برسد.

طلائی مقدم خطاب به پیمانکارکه گفته بود اگر اتفاقی رخ ندهد تا پایان این دولت این پروژه را تحویل می دهیم گفت: خیلی شفاف می گویم اگر تا پایان سال تعلل کنید خلعت می کنم و هزینه هایت را پرداخت نخواهم کرد. توان این کار را دارم که پیمانکار انتخاب و کار را تمام کند، پایان دولت نداریم من اصلا کاری به دولت ندارم و باید تا پایان سال ساختمان آن تکمیل شود چون اعتبار و مصالح تامین شده و هیچ مشکلی نیست.

  • نویسنده : صبح بافق