چهارشنبه, ۳۰ مهر , ۱۳۹۹
مصدوم شدن راننده سواری بر اثر انحراف خودروی سواری ۴۰۵ ۲۴ مهر ۱۳۹۹

مصدوم شدن راننده سواری بر اثر انحراف خودروی سواری ۴۰۵

سعید ملک زاده گفت: براثر برخورد خودروی سواری ۴۰۵ و تریلر باعث مصدوم شدن راننده پژو شد.