چهارشنبه, ۳۰ مهر , ۱۳۹۹
کیل گیری ازعملکرد خرما درروستای صدرآبادبافق انجام شد ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
کیل گیری ازعملکرد خرما درروستای صدرآبادبافق انجام شد

کیل گیری ازعملکرد خرما درروستای صدرآبادبافق انجام شد

به گزارش صبح بافق؛ با حضوردکتر خدائی مدیرباغبانی جهادکشاورزی استان کیل گیری ازعملکرد خرما درروستای صدرآبادبافق انجام شد. دراجرای این امرباحضور دکتر خدائی مدیرباغبانی سازمان جهادکشاورزی استان، کارشناسان مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان، کارشناس مسئول گیاهان دارویی و خرما و مدیریت جهادکشاورزی شهرستان بافق درچندنخلستان شهرستان انجام شد. هرساله براساس کارکارشناسی توسط کمیته انتخاب نمونه […]

۲۴ شهریور ۱۳۹۹
پیش بینی برداشت ۸هزار تن خرما از نخلستان های بافق/کمبود ظرفیت سردخانه و بازار فروش عمده مشکل خرماداران بافقی

پیش بینی برداشت ۸هزار تن خرما از نخلستان های بافق/کمبود ظرفیت سردخانه و بازار فروش عمده مشکل خرماداران بافقی

پیش بینی برداشت ۸هزار تن خرما از نخلستان های بافق/کمبود ظرفیت سردخانه و بازار فروش عمده مشکل خرماداران بافقی