یکشنبه, ۶ مهر , ۱۳۹۹
تاکنون مورد مشکوکی از ابتلای دانش آموزان به کرونا گزارش نشده است ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
مدیر آموزش و پرورش بافق:

تاکنون مورد مشکوکی از ابتلای دانش آموزان به کرونا گزارش نشده است

محمدرضا قاسم زاده گفت: تا امروز هیچ دانش آموزی در شهرستان به کرونا مبتلا نشده است.