یکشنبه, ۶ مهر , ۱۳۹۹
برداشت روناس در بافق به روایت تصویر ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
همزمان با اواسط شهریور ماه برداشت روناس توسط کشاورزان در شهرستان بافق آغاز شد.

برداشت روناس در بافق به روایت تصویر

همزمان با اواسط شهریور ماه برداشت روناس توسط کشاورزان در شهرستان بافق آغاز شد.