حق امضا بهانه است بورسی شدن سنگ آهن را دریابید به قلم محمدعلی درویشی
حق امضا بهانه است بورسی شدن سنگ آهن را دریابید به قلم محمدعلی درویشی
اخیرا هیئت مدیره سنگ آهن در حرکتی از قبل پیش بینی شده اقدام به حذف حق امضای یکی از نیروهای بومی شرکت سنگ آهن نموده است که با واکنش قاطع مردم و امام جمعه محترم و مسئولین شهر روبرو شد و آنها خواستار عمل نمودن صندوق بازنشستگی به تعهد خود در خصوص عضویت دو نفر بومی در شرکت سنگ آهن شدند.

صبح بافق؛
اخیرا هیئت مدیره سنگ آهن در حرکتی از قبل پیش بینی شده اقدام به حذف حق امضای یکی از نیروهای بومی شرکت سنگ آهن نموده است که با واکنش قاطع مردم و امام جمعه محترم و مسئولین شهر روبرو شد و آنها خواستار عمل نمودن صندوق بازنشستگی به تعهد خود در خصوص عضویت دو نفر بومی در شرکت سنگ آهن شدند.
اما این همه ماجرا نیست چرا که در گوشه و کنار اخباری در خصوص استارت جدید برای بورسی شدن سنگ آهن میرسد و انگار دولتمردان بنا را بر این گذاشته اند تا قبل از اتمام تصدیشان کار بورسی شدن سنگ آهن را یکسره کنند.بالاخره طمع مبلغی حدود ۴ هزار میلیارد تومان حاصل از کشف قیمت این معدن بزرگ آنهم با واگذاری ۱۵ درصد سهام وسوسه انگیز است.
اما ذکر این نکته هم واجب است که مگر قرار نبود مسئولان صندوق ابتدای امر حق و حقوق شهرستان را تضمین و تامین کنند سپس اقدام به واگذاری این شرکت در بورس نمایند؟
آیا با وابسته کردن حق امضا به یک غیر بومی اینگونه حقوق شهرستان را میخواهند تضمین کنند؟
و در پایان اینکه هرگونه شکایتی در این خصوص از طرف سنگ آهن میتواند این راه را جلوی قوه قضاییه گذاشته تا این قوه مانع از هر اقدامی تا مشخص شدن نتیجه شکایت شود و سپس اقدامات بعدی بعمل آید و بازگشتن فرزندان به آغوش خانواده میتواند دولت را مجاب به پذیرفتن خانواده خود نماید.

انتهای پیام/

  • نویسنده : محمدعلی درویشی