پایگاه خبری صبح بافق

۳ تیر ۱۴۰۳

اخبار روز

صبح بافق؛طالبی استاندار یزد اخیرا طی مصاحبه هایی با اهالی رسانه بافق اعلام داشته بود که بخشدار مرکزی بافق باید وزارت کشوری باشد و حتی دیگر مدیران استانداری طی مصاحبه ای که اعضای شورای شهر بافق داشتند اعلام کرده بودند همه چیز با هماهنگی شهرستان انجام میشود. و این نکته هم لازم به ذکر است که قبول کردن تصدی پست در پایان عمر دولت یک ریسک میباشد اما برای کارنامه سازی خوب است. اما بیاییم به این موضوع از دید دیگر بنگریم.اصولا بمب های خبری زمانی استفاده میشود که نیاز است حواس مردم از اتفاقات اصلی پرت شود اما کدام اتفاق؟ اول اینکه مقدمات واگذاری سنگ آهن مرکزی بافق در حال انجام است و دیر با زود این اتفاق خواهد افتاد. دوم اینکه تعیین تکلیف چاه گز آنهم در این دولت منوط به حضور کارشناسان مربوطه بوده که همت استانداری را میخواهد تا تکلیف مشخص شود و البته اقداماتی نیز شده است. سوم اینکه اردکان در شرکت های شرکایی با بعضی معادن بافق در حال تحرکات عجیبی است؟ چهارم آنکه در شرکت هایی که به مانند هلدینگ در حال همکاری با معادن بافق هستند چه اتفاقاتی در حال رخ دادن می باشد؟ پنجم آنکه حال d19 چگونه است؟ و در نهایت اینکه انتخابات نزدیک است. لذا تجربه های گذشته این شهر نشان می دهد در این هیاهو قرار است چه اتفاق مهم تری رخ دهد؟ آیا قرار است مظلوم نمایی شود؟ نمیتوان باور کرد که استاندار محترم یزد با این همه تجربه برای یک بخشدار اینقدر برای خود هزینه بتراشد.پستی که دیروز کسی از آن یاد نمی کرد امروز پاشنه آشیل شهر شده است. قرار است کدام اتفاق سیاسی یا اقتصادی رخ دهد که در آینده باید خبردار شویم.