پایگاه خبری صبح بافق

۲۲ تیر ۱۴۰۳

اخبار روز

صبح بافق؛ جناب آقای صباغیان از زحمات ، تلاش ها و دغدغه مندی شما در تمام امور تشکر میشود و مردم شهرستان بافق ، مهریز ، ابرکوه ، بهاباد و خاتم شما را نماینده ای پیگیر ، متدین و خیر خواه میدانند و قدردانند . اما برای این مردم چه دغدغه ای بالاتر از حفظ این نظام و وجاهت آن ؟ در اینجا لازم است در مورد بسیاری از جبهه گیریهای درستتان در دفاع از منافع مردم و کیان نظام از شما تشکر نموده و نسبت به بعضی از کج اندیشی ها و بد سلیقه گی ها نیز تذکر دهیم . اصلا به فرض که همه حرفهای شما در صحن علنی مجلس درست و اشکالتان وارد اما هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. پر واضح است که حرفهای توهین آمیز شما خطاب به مجلس انقلابی باشکوه و رییس مجلس عزیز و با آبرو و پادگانیسم شمردن مجلس از شان بصیرتی شما بدور بود و خود ایرادی غیر قابل توجیه است . امروز که در این کشور پر مخاطره ، مجلس انقلابی به عنوان یک سنگر مقاومت و قاطع با موضع گیریهای قوی خود مشتی بر دهان استکبار جهانیست برخورد معترضانه شما با این سبک و سیاق اصلا بجا و شایسته نبود و حتی خلاف قانون بود. این مسئله مهم است و باید پاسخ داده شود مجلسی که شما وجاهتش را هدف گرفتید ؛ پادگانی هست یا خیر؟؟؟؟ اما در این مسئله فهمیدیم که شما آرپیچی زن خوبی هستید و خوب حمله میکنید اما اول آرپیچی را میزنید و بعد نگاه میکنید که به کجا زده اید و روی آن فکر میکنید! اینگونه رفتار ها از جانبعالی مردم را به این باور مخالفانتان نه منتقدانتان میر ساند که گویا شما بنا دارید همیشه سوار بر موج اعتراض شده و بیگدار به آب بزنید . یکبار دیگر نیز در موضوع شفافیت آرائ نمایندگان که خود نیز از موافقان آن بوده و هستید در یک جبهه گیری نابجا استاد پناهیان که از سرداران جبهه نرم افزاری کشور هست را هدف گرفتید و آنچه نباید گفت را به زبان آوردید . در این برهه از زمان که مردم تحت فشارهای دولت ناکارآمد تنها امیدشان به اقدامات انقلابی و قاطع مجلس و روی کار آمدن دولت جوان انقلابی را به فرموده رهبر عزیز ، آرزو دارند و انتظار میکشند ؛ باید همه نمایندگان نیز پشتیبان مردم بوده و در تحقق این مهم مردم را یاری کنند و خدای نکرده در جبهه دشمن نقش ایفا نکنند . کسی نمیگوید انتقاد بد است و یا عیب و اشکال در مجلس وجود ندارد بلکه سخن این است که به جای درست کردن ابرو نباید چشم را کور کرد . و برای درست کردن پنجره خانه نباید شیشه ها را شکست . برادر عزیز و مومن ! تدین و خیر خواهی امروز فقط دل دادن و سر سپردن به منویات مقام معظم رهبریست و حفظ وجاهت مجلس انقلابی و گل نزدن به خودی . قطعا در میان نمایندگان نماینده تر وجود دارد چرا که هر کس برای مردم و کشور خادم تر و گره گشاتر باشد و مانند سردار دلها ، شهید قاسم سلیمانی تابع ولایت و دلداده ی رهبری باشد قطعا نماینده تر و سرباز تر است . امیدوارم همیشه در پناه خدا و در مسیر حق قدم بردارید و باعث سربلندی و افتخار مردم شهید پرور شهرستان بافق باشید و بگونه ای عمل کنید تا هزینه هایی که دیگران می تراشند با گرفتن توپ در بغل توسط شما بر گردن جنابعالی و مردم این حوزه انتخابیه نیفتد. انتهای پیام/