پایگاه خبری صبح بافق

۱۰ خرداد ۱۴۰۳

اخبار روز

به گزارش صبح بافق؛ بافق به دلایل مختلف نسبت به شهرستان های هم طراز قدیمی استان یزد به طرز چشمگیری از قافله توسعه پایدار عقب مانده است و نهایتا با همین شرایط ناعادلانه کمتر توسعه یافتگی، سهام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق بعنوان تنها بنگاه اقتصادی مهم این خطه با رد دیون به صندوق بازنشستگی فولاد وفق مصوبه هئیت دولت واگذار که حاصل آن اعتصابات ۵۳ روزه و تنظیم صورتجلسه ۹/۶/۹۳ و ابلاغیه شانزده بندی وزیر رفاه جهت تعهدات صندوق بازنشستگی به منصه ظهور رسید.   از طرف دیگر در سال ۹۷ نحوه ابهام آمیز صلح نامه انتقال سهام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران – بافق از صندوق بازنشستگی فولاد به شرکت دالاهو بدون الحاق و مشروط کردن تعهدات صندوق بازنشستگی و نادیده گرفتن دستورات مقامات ارشد کشوری و عدم هماهنگی با مسئولان محلی، اوضاع شرکت سنگ آهن مرکزی بافق را بغرنج و پیچیده ترکرد.   البته نام شرکت دالاهو و انتقال سهام باد آورده شرکت سنگ آهن مرکزی ایران – بافق به آن شرکت با توجیه این نمود پیدا کرد که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی هر گاه یک بنگاه اقتصادی به یک مؤسسه خصولتی مانند صندوق بازنشستگی فولاد واگذار می گردد باید بعد از ۳ سال، مقدار ۴۰ درصد سهام خود را واگذار کند و چنانچه از این اقدام سر باز زند، سازمان خصوصی پس از ۵ سال از تاریخ واگذاری، راسا به این موضوع ورود و نسبت به عرضه و ‌واگذاری کل سهام اقدام می نماید و بر همین اساس بود که شرکت دالاهو قبلا سر و سامانی درستی نداشت اینک با سهام سود آور شرکت سنگ آهن مرکزی ایران اسم و رسمی برای خودش ساخت.   مجدداً با اعتراضات مردمی و کارگری در دولت حامی مردم همان صورتجلسه ۹۳ با تعهدات جدیدتر منجمله ایجاد پروژه های جوار معدنی جدید تا تکمیل چرخه فولاد، عدم تقسیم سود سالیانه جهت سرمایه گذاری و بازگشت پنجاه درصد عواید بورسی حاصل از فروش کلیه سهام شرکت برای سرمایه گذاری در پروژه های جوار معدنی و طرحهای ابرسانی ملی به شهرستان، دو عضو هئیت مدیره بومی، تعیین تکلیف سود حاصله ازچهار و یک دهم درصد سهام ترجیحی و سهامدار کردن بقیه پرسنل شرکت و بازنشستگان، استمرار دو درصد فروش برای عمران و ابادانی شهرستان و غیره در صورت مجلس دوم دی ماه هزار و چهارصد به تایید و تضمین مقامات قضایی، اجرایی و نظارتی استانی و کشوری و سایر ذینفعان رسید که قطعا اجرایی شدن آن ارزش افزوده فوق العاده ای برای منافع ملی، استانی، محلی و صندوق بازنشستگی فولاد در دراز مدت داشته و دارد.   اما توجه افکار عمومی شهرستان بار دیگر با هشدارهای امام جمعه، نماینده مجلس و برخی مسئولان دیگر در خصوص عدم تقسیم سود سالیانه تا سقف معین و متعارف برای سرمایه گذاری پایدار صنایع جوار معدنی و نحوه اجرای تعهدات صندوق بازنشستگی فولاد در شرکت سنگ آهن مرکزی ایران – بافق به این موضوع جلب کرد که دگر بار سنگ اندازی نامتعارف مدیران شرکت بین المللی فولاد تجارت دالاهو ادامه دارد و علیرغم ساختار و نام این شرکت جهت سرمایه گذاری و ایجاد طرح های توسعه ای بناشده است به نظر می رسد بعنوان شرکت واسطه و بی خاصیت عمل می کند و به جای توجه به برنامه ریزی راهبردی مبنی بر سرمایه گذاری، توسعه و ایجاد ارزش افزوده برای صندوق بازنشستگی فولاد، پول از شرکت سنگ آهن مرکزی ایران وصول و مبلغی به اصطلاح جهت حقوق واسطه گری دربافق و بقیه را به صندوق بازنشستگی فولاد واریز می کنند.   لذا می طلبد کلیه مسئولان شهرستان بافق به مقامات بالادستی این دغدغه و حساسیت مردمی را در این ارتباط گوشزد نمایند و اگر این رویه غلط را ادامه دهند حتما در جهت حذف این شرکت دلال و واسطه اقدام لازم صورت گردد.   مهدی رنجبر بافقی نهم مرداد ماه هزار و چهارصد و دو شمسی