پایگاه خبری صبح بافق

۱۰ اسفند ۱۴۰۲

اخبار روز

به گزارش صبح بافق؛اخیراً محصولات ضد فرهنگی در قالب کتابهای ترجمه شده از فرهنگ منحط غرب در بسته هدایای دانش آموزان نخبه سنگ آهن بصورت گسترده پخش شده است. حال چند سوال از مدیریت این مجموعه معدنی از سوی مجموعه های فرهنگی و خانواده های این دانش آموزان مطرح است. اول اینکه آبشخور فکری مدیرعامل سنگ آهن مرکزی بافق کدام مکتب است که نوجوان را بی پناه در مقابل آموزه های غربی رها کرده است؟ دوم اینکه آیا کتابهای توزیع شده از انبارهای مدرسه تعطیل شده طبیعت که ریشه در افکار کمونیسم دارد بیرون آمده است؟ سوم اینکه آیا عده ای موریانه وار در صدد اجرای خاموش سند ۲۰۳۰ در سطح شهرستان هستند؟ و چهارم اینکه آیا اینکه این هم سناریویی برای به حاشیه بردن مسئله اصلی این مجموعه اقتصادی شهر در خصوص به بورس رفتن سنگ آهن است؟ ؟؟؟؟ انتهای پیام/م.د