پایگاه خبری صبح بافق

۸ مهر ۱۴۰۲

اخبار روز

صبح بافق؛ بسم الله الرحمن الرحیم تجدید قوای کانون توسعه ارزشهای شهرستان بافق و ورود آن به گام دوم حیات و فعالیت خود، اقدامی به جا و به هنگام است و این نوید را با خود به همراه دارد که بلوغ لازم برای حرکت در گام دوم انقلاب و مسیر تمدن سازی در میان جوانان شهرستان در حال شکل گیری است. این کانون، نقطه‌ای کانونی است برای اتصال تاریخی جوانان بافقی به آن ۲۳ نفر بافقی که اولین گروه داوطلب استان یزد برای دفع غائله کردستان، ماهها قبل از شروع جنگ تحمیلی بودند. این کانون مأوایی است برای اتصال پیشکسوتان دیروز جهاد و شهادت و جوانان امروز در آرزوی شهادت. این استمرار مبارک تاریخی بستری است برای آموزش و تربیت نوجوانان و دانش آموزان، پیگیری مسائل فرهنگی، پی جویی تحقق اقتصاد مقاومتی و نیز به راه افتادن جریان قدرتمند مطالبه‌گری در شهرستان. به امید آنچه گفته آمد… والسلام علی من اتبع الهدی سید محمد رضا رضی ۱۳۹۹/۶/۱۶