آیا گذر مسئولین بافق به بلوار تاریک انقلاب می خورد؟
آیا گذر مسئولین بافق به بلوار تاریک انقلاب می خورد؟
با عبور از بلوار انقلاب محدوده پمپ بنزین لطفی تا هتل علمدار با خیابانی تاریک و بدون روشنایی مواجه می شویم که با توجه به عبور ماشین آلات سنگین در این بلوار امکان تصادف در این تاریکی وجود دارد.

به گزارش صبح بافق؛ با عبور از بلوار انقلاب محدوده پمپ بنزین لطفی تا هتل علمدار با خیابانی تاریک و بدون روشنایی مواجه می شویم که با توجه به عبور ماشین آلات سنگین در این بلوار امکان تصادف در این تاریکی وجود دارد.

حال باید دید آیا مسئولین شهرستان در شب از این مسیر عبور می کنند یا خیر. مسیری که از قبل از ماه محرم خاموش و همچنان ادامه دارد.

 

انتهای پیام/