آیا خود را خواهیم بخشید؟
آیا خود را خواهیم بخشید؟
در نماز جمعه این هفته، انتقادهای بسیار بحق و سازنده، از سوی امام جمعه ی آگاه و بابصیرت شهرستان مطرح شد، که در واقع هر جمله ی آن را می توان ساعت ها به بحث و گفتگو نشست.

صبح بافق؛

آیا خود را خواهیم بخشید؟

در نماز جمعه این هفته، انتقادهای بسیار بحق و سازنده، از سوی امام جمعه ی آگاه و بابصیرت شهرستان مطرح شد، که در واقع هر جمله ی آن را می توان ساعت ها به بحث و گفتگو نشست.
سالهاست نعمتی از محل منابع فروش معادن، به لطف این نظام و تدابیر امام راحل ره به شهرستان رسیده، که شاید بتوان گفت نتوانسته ایم با مدیریتی آینده نگر شکر آن را بجا بیاوریم .
با بینشی ضعیف، اولویت ها را تشخیص نداده و هر چند برنامه ریزی هایی انجام شده و به مرحله اجرا هم رسیده ولی بعد از هزینه کردن این سرمایه هنگفت، امروز هنوز شاهد ضعف ها و کمبود امکانات در ابتدای ترین نیازها و احتیاجات مردم هستیم.
قصه ای بسیار باور نکردنی است وضعیت مدارس، ورزش، بهداشت و درمان، دانشگاه، جاده ها آن هم بعد از گذشت ۴٣سال از انقلاب اسلامی و با وجود تمام منابعی که در دست مدیران این شهرستان بوده است که منجر شده پیشرفتی کاریکاتوری در شهرستان شکل بگیرد و نیازهای ابتدایی مردم با دوراندیش نبودن مدیران بر جای خود باقی بماند.
کانون دانش آموختگان الزهرا سلام الله علیها از مواضع عادلانه، بحق و بجای خطیب شجاع شهرستان تشکر می کند و امید دارد تا مدیران کنونی اشتباه گذشته را تکرار نکرده و با پذیرش ضعف های خود، به دنبال برنامه ای جامع با چشم اندازی کارآمد و ارائه آن به مردم فهیم شهرستان بروند تا امید به آینده ای روشن و مطمئن را در دل جوانان انقلابی و متعهد این شهرستان به ارمغان آورند.
و من الله توفیق