پایگاه خبری صبح بافق

۳ تیر ۱۴۰۳

اخبار روز

صبح بافق؛ بسم الله الرحمن الرحیم حال که صحبت از بحث های تخصصی در رابطه با معدن چاه گز ومعدن سه چاهون به میان آمد و به وجود اسناد ومدارک ثبتی اشاره گردید لازم دانستم جهت تنوير افکار عمومی مطالبی را تقدیم نمایم. علاوه بر قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری وآیین نامه اجرایی آن، مصوب سال‌ ۱۳۶۲و ۱۳۶۳ و نقشه های مصوب سال ۱۳۴۸ و۱۳۷۲ که خطوط جغرافیایی بین دهستان ها را ترسیم نموده است ، در سال ۱۳۹۴ توسط وزارت کشور دستورالعمل رفع ابهامات مرزی به استانداران سراسر کشور ابلاغ می‌گردد در این دستور العمل چارچوب‌ عملی بررسی ابهام مرزی را با لحاظ درجه اهميت به ترتیب آورده است که شامل الف ؛ اسناد اصلی ۱- مصوبات اسمی سال ۱۳۶۶ ۲- نقشه های ۱/۲۵۰۰۰۰ مصوب سال ۱۳۷۲ ب- اسناد فرعی ۱- فرم ۱ و۲ ۲- نقشه های ۱/۵۰۰۰۰ ج- اسناد مکمل متاسفانه بدون توجه به درجه اهمیت اسناد اظهار نظر های غیر کارشناسی صورت می‌گیرد. مضافا اینکه ما با معدن چاه گز بهاباد هیچ مشکلی نداریم وحق مسلم انهاست ، اشتباه اتفاق افتاده آنست که معدن چاه گز بهاباد با مختصات مشخص و پروانه بهره برداری صادره توسط اداره کل صمت و دارای سابقه در اسناد استانداری به تاریخ ۱۳۶۵ و۱۳۷۳ با معدن چاه گز بافق که در فاصله ۱۰ کیلومتری از آن واقع شده با مختصات مشخص وپروانه بهره برداری آنهم در داخل سرزمین بافق جابجاشده است. انتظار است استاندار محترم تدبیر نموده بدون فوت وقت در چارچوب‌ دستورالعمل ابلاغی این مشکل را رسیدگی و به وظيفه قانونی خود عمل نماید. محمد علی آخوندی  

ارسال دیدگاه