پایگاه خبری صبح بافق

۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

اخبار روز

به گزارش صبح بافق؛ با تغییر مدیران و مسئولین انتخابی و انتصابی هر روز مطالباتی از سوی مردم مطرح میشود که این مطالبات در دستور کار مسئولان قرار میگیرد.

مطالباتی که گاها پشوانه علمی و تحقیقاتی نداشته و عدم تحقق آن فقط باعث بدبینی مردم به نظام و مسئولین می‌شود.

اگر به مطالبات لیست شده دهه اخیر نگاهی بیاندازیم متوجه خواهیم شد تعداد زیادی از آنها علیرغم مطرح شدن چندباره هنوز بر روی کاغذ مانده و بعضا نصفه نیمه اجرا شده به گونه ای که شهرهای همجوار در استان یزد با ضریب دادن و اهم و مهم کردن آنها توانسته یکی پس از دیگری آنرا اجرایی کنند.

اما چاره چیست؟

مسئولین همت کنند از طریق ایجاد یک سایت لیست مطالبات را منتشر و میزان پیشرفت آنرا به نمایش بگذارند و حتی تعیین گردد چه افرادی پیگیری کدام موضوعات هستند تا از این طریق بتوان انگشت اشاره به سمت عملکرد ضعیف و قوی برد.

البته لازمه این کار بررسی های علمی و فنی و اهم و مهم نمودن این موضوعات می‌باشد.

ارسال دیدگاه