خوش حسابی شرکت سنگ آهن بافق در امور مالیاتی
خوش حسابی شرکت سنگ آهن بافق در امور مالیاتی
مدیر کل امور مالیاتی استان یزد با اظهار خرسندی از رویکرد شرکت سنگ آهن در پرداخت بدهی های مالیاتی گفت: از همکاران خود خواسته ام به عنوان مشاور در کنار شرکت سنگ آهن باشند و هر کجا نیاز به کمک و راهنمایی بود تمام توان خود برای این مجموعه در خصوص استفاده از موارد قانونی مانند بخشودگی جرائم،معافیت ها،نحوه ثبت و ... به کار گیرند.

به گزارش صبح بافق؛علی خورشیدی به همراه اعتماد معاون مدیرکل، میرجلیلی،دادیار مسئول و حکیمی رئیس اداره مالیاتی شهرستان بافق ظهر امروز با مدیر عامل شرکت سنگ آهن در هتل نیکان دیدارکردند.

حکیمی رئیس اداره دارایی بافق در این دیدار با اشاره به برتری شرکت سنگ آهن در پرداخت بدهی های مالیاتی بیان کرد: خوشبختانه شرکت سنگ آهن از سال ۹۶ اقدام به تقسیط بدهی های خود و پرداخت به موقع آن کرد و تعامل خوبی بین دو مجموعه وجود دارد.

سپس رضا فلاح مبارکه در خصوص بدهی های شرکت به دولت در بخش های دارایی،حقوق دولتی و خزانه که بنا به دلایلی طی سالها نتوانست به تعهدات خود عمل کند،افزود: شرکت سنگ آهن در سال ۹۸ با پرداخت بدهی ها خود به عنوان برترین مودی مالیاتی در استان با دریافت لوح تقدیر از مدیرکل دارایی کشور معرفی شد.

وی بهترین راه برای رسیدن به خواسته های قانونی را تعامل بین دو مجموعه دانست و گفت: با همکاری اسدی مدیرکل سابق امور مالیاتی استان با تقسط بدهی ها و پرداخت منظم آن توانستیم خوش حسابترین شرکت در پرداخت مالیات باشیم.

مدیرعامل شرکت سنگ آهن ادامه داد: انتظار داریم با توجه به آنکه شرکت سنگ آهن توانسته مودی برتر در پرداخت مالیات باشد از حداکثر تخفیف ها برای این خوش حساب بودن برخوردار شود تا منافع ۸۶هزار بازنشسته صندوق فولاد و کارگران این مجموعه تامین شود. برنامه شرکت سنگ آهن پرداخت بدهی هایی است که به لحاظ قانون موظف به وصول آن است.

در ادامه خورشیدی مدیرکل امور مالیاتی استان با اظهار خرسندی از رویکرد شرکت سنگ آهن در پرداخت بدهی های مالیاتی گفت: از همکاران خود خواسته ام به عنوان مشاور در کنار شرکت سنگ آهن باشند نه مقابل آن و هر کجا نیاز به کمک و راهنمایی بود تمام توان خود برای این مجموعه در خصوص استفاده از موارد قانونی مانند بخشودگی جرائم،معافیت ها،نحوه ثبت و … به کار گیرند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی شرکت سنگ آهن مرکزی بافق
  • نویسنده : صبح بافق
  • منبع خبر : بافق