دو درصد عوارض معدن کوشک از ۸۶ تا کنون محاسبه و پرداخت شده است/کمک دومیلیارد تومانی جهت مساعدت های اجتماعی و بهداشت ودرمان
دو درصد عوارض معدن کوشک از ۸۶ تا کنون محاسبه و پرداخت شده است/کمک دومیلیارد تومانی جهت مساعدت های اجتماعی و بهداشت ودرمان
مهندس دهقانی تفتی مدیرعامل معدن کوشک در خصوص میزان پرداخت عوارض دودرصد این معدن به شهرستان بافق گفت: دو درصد عوارض از سال 1386 تا پایان سال 1399 با فرمانداری شهرستان تفاهم محاسبه و چک های آن تحویل شد.

محمدحسین دهقانی تفتی مدیرعامل معدن کوشک در مصاحبه با خبرنگار صبح بافق در خصوص میزان پرداخت عوارض دودرصد این معدن به شهرستان بافق گفت: دو درصد عوارض از سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۹ با فرمانداری شهرستان تفاهم محاسبه و چک های آن تحویل شد.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا صحت دارد اخیراً کمک ۵ میلیاردی به شهرستان داشته اید یاخیرنیز افزود: مبلغ کمی بیشتر و راستای مساعدتهای اجتماعی بوده و ادامه خواهد داشت.

دهقانی تفتی اظهار داشت: اعتقاد دارم پرونده مردم، مسئولین و بهربردار از معادن همیشه باید باز و همکاری و مساعدت دوطرفه مستدام باشد تا چرخ صنعت و معدن همیشه در حرکت باشد.

مدیرعامل معدن کوشک در پایان خاطر نشان کرد: مبلغ یک میلیارد تومان سال گذشته برای مساعدت های اجتماعی و یک میلیارد تومان برای مساعدت های بهداشت و درمان و پیشگیری از شیوع کرونا پرداخت شده است .
انتهای پیام/ع