واکنش شوراهای کارگری سنگ آهن بافق به محدودیتهای معاون مالی این شرکت
واکنش شوراهای کارگری سنگ آهن بافق به محدودیتهای معاون مالی این شرکت
به دنبال تصمیم هیئت مدیره شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق در خصوص حذف حق امضا معاونت مالی بازرگانی این شرکت شوراهای کارگری طی نامه ای اعتراض خود را اعلام داشتند.

به گزارش صبح بافق؛به دنبال تصمیم هیئت مدیره شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق در خصوص حذف حق امضا معاونت مالی بازرگانی این شرکت شوراهای کارگری طی نامه ای اعتراض خود را اعلام داشتند.

آنها مدعی هستند که حق امضا اسناد مالی علاوه بر مدیر عامل یا مهندس حیدری پور به همراه مهدی طالعی معاون مالی بازرگانی بوده که طالعی حذف و به یکی از اعضای هیئت مدیره واگذار شده است و این بدان معنیست که امضاهای مالی در گرو غیربومی های عضو هیئت مدیره خواهد بود.

انتهای پیام/