مسئولان زن ستیز و غربت بانوی بافقی
مسئولان زن ستیز و غربت بانوی بافقی
وقتی می گوییم چرا بانوان به سهم خود در فلان کارگروه یا بهمان مسئولیت ها نیستند،؛ می گویند: معذب می شوند، اصلا درست نیست، مگر می شود، آقایون زیربار نمی روند و....

مسئولان زن ستیز و غربت بانوی بافقی

به هیچ مبحث و دیباچه ای قضا ننوشت

برای مرد کمال و برای زن نقصان

“پروین اعتصامی”

روزهای اولی که پس از دوران تحصیل و اندکی کار به بافق بازگشتم با پدیده ای عجیب و غریب روبرو شدم. هر زمان با بزرگان چپ و راست، انقلابی و اصولگرا و اصلاح طلب می نشستیم بانوان هیچ جایگاهی در معادلات ذهنیشان نداشتند. اگر خیلی می خواستند ادای روشنفکری در آورند، راضی به استفاده از بانوان به عنوان زینت المجالس می شدند. کما اینکه برای مخالفت با ریاست یک فرد بر اداره ای مهم تنها دلیل اصولگرایان و اصلاح طلبان زن بودن آن فرد بود.  همین نگاه بسته در شهر ما (هنوز صد رحمت به فضای کشور) باعث شده تا استعداد های مدیریتی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نیمی از جمعیت شهر هدر رود و همین یکی از اصلی ترین عوامل عقب ماندگی بافق بوده و هست.

وقتی می گوییم چرا بانوان به سهم خود در فلان کارگروه یا بهمان مسئولیت ها نیستند،؛ می گویند: معذب می شوند، اصلا درست نیست، مگر می شود، آقایون زیربار نمی روند و….

با همین استدلال های آبکی قرن هاست جامعه زنان به حداقل حقوق خود در جامعه نرسیده و ذهن های مردانه برای زنان نیز تصمیم گرفته اند.

آقایان؛ قبول دارید که سخت تر و مردانه تر از فرماندهی سپاه شغلی نیست!

این را قبول دارید دیگر!!

اما چه می شود که امام خمینی فرماندهی سپاه همدان را به مرحومه دباغ می سپارد.

این اقدام امام که هیچ جوره با استدلال های شما جور در نمی آید. نکند زبانم لال امام اشتباه می کرده؟

می دانید عاقبت خشک مقدسی و ذهن های منجمد ما با جامعه چه کرده؟

وقتی وارد محیط شهر می شوی، فضا کاملا مردانه است. از طراحی معابر بگیر تا مکان های تفریحی. در ادارات و مراسم ها شرایط بانوان لحاظ نشده و مردسالاری موج می زند. هیچ فکر اساسی برای تفریح زنان نمی شود و یک پارک بانوان ساخته شده نیز بدون توجه به ویژگی های روحی و روانی زنان و با حضور سبیل در سبیل مردان افتتاح می شود.

آقایان؛ می دانید نتیجه این نوع حکمرانی چیست؟

دختر هوشیار امروزی که شما را ناتوان در حل نیاز های خود چون ورزش، تفریح و نقش آفرینی اجتماعی می بیند برای اثبات شخصیت خود به سمت مکاتب غربی می رود یا برای اعتراض به این نوع حکمرانی هنجارهای اجتماعی ذهنی شما را می شکند.

در نهایت این فضا شما نیز یک برچسب فمنیسم یا ضد اسلام روی او می زنید و او را کامل از دین زده می کنید.

آقایان، به رهبری عزیز نگاه کنید که می گویند:”میان مرد و زن در اجازه‌ی فعّالیتهای متنوّع در همه‌ی میدانها، هیچ تفاوتی از نظر اسلام نیست.” ۱۳۷۵/۱۲/۲۰

بزرگواران به خود بیایید. اگر امروز در میان دختران و زنان ما دین گریزی یا غربگرایی می بینید نتیجه مستقیم رفتارهای زن ستیزانه شماست.  که اگر همین متن را یک بانو نوشته بود به او تهمت فمنیسم زده و از دایره اسلام و انقلاب خارجش می کردید.

البته این سخن به معنای این نیست که هر بانویی شایستگی هر جایگاهی را دارد کما اینکه هر مردی باید صلاحیت های ابتدایی برای جایگاه های مدیریتی را داشته باشد تا بتوان از او در آن منصب استفاده کرد.

 

مردم عزیز شهر پرافتخارم

امروز روز تصمیمی بزرگ است. باید انحصار مردان در حلقه های مدیریتی را شکست و این گره تنها به دست شما در ۲۸ خرداد باز خواهد شد. و البته این آغاز راهی دشوار است…