اسامی و کد انتخاباتی نامزد های انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر بافق منتشر شد
اسامی و کد انتخاباتی نامزد های انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر بافق منتشر شد
اسامی و کد انتخاباتی نامزد های انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر بافق منتشر شد.

به گزارش صبح بافق؛ اسامی و کد انتخاباتی نامزد های انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر بافق منتشر شد.

فرماندار بافق از انتشار اسامی و کد انتخاباتی ۳۰ نامزد انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر بافق خبر داد.

سید مهدی طلائی مقدم خاطر نشان کرد: در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر بافق می رساند، اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی این شهر به ترتیب الفبا به شرح زیر می باشد:

۱-آقای محمدعلی آخوندی مشهور به سردار فرزند حسن کد نامزد ۱۲۴
– ۲ آقای مهدی اشرفی بافق مشهور به استاد اشرفى فرزند محمود کد نامزد ۱۲۵
– ۳ آقای حسن امیرزاده بافق فرزند عباس کد نامزد ۱۲۷
– ۴ خانم سمیه باقریان فرزند محمود کد نامزد ۱۲۹
– ۵ آقای حمیدرضا برزگری بافقی فرزند احمدعلی کد نامزد ۱۴۱
– ۶ خانم مهدیه برزگری بافقی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۴۲
– ۷ آقای مسلم بمانی پور فرزند حسین کد نامزد ۱۴۵
– ۸ آقای ابراهیم تفکری بافقی فرزند غنڃه علی کد نامزد ۱۴۶
– ۹ آقای امیرفرشاد تفکری بافقی فرزند حسن کد نامزد ۱۴۷
– ۱۰ آقای محمدعلی درویشی لردی فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۴۸
– ۱۱ آقای محمدرضا دهقان زاده بافقی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۴۹
– ۱۲ آقای مجتبی رجائی فرزند اکبر کد نامزد ۱۵۲
– ۱۳ آقای سیدحسین رضوی خوسفی فرزند سیدعلی کد نامزد ۱۵۴
– ۱۴ آقای علی اصغر رنجبربافقی فرزند حسین کد نامزد ۱۵۶
– ۱۵ آقای محمد رنجبربافقی فرزند ابوالحسن کد نامزد ۱۵۷
– ۱۶ آقای مهدی رنجبربافقی فرزند حجی محمد کد نامزد ۱۵۸
– ۱۷ آقای علیرضا زارع فرزند اکبر کد نامزد ۱۵۹
– ۱۸ خانم زهرا زارعی فرزند قاسم کد نامزد ۱۶۱
– ۱۹ خانم ریحانه صاحبی شریف آبادی فرزند حسین کد نامزد ۱۶۷
– ۲۰ آقای سعید طالعی بافقی فرزند ماشاءالله کد نامزد ۱۶۸
– ۲۱ آقای نیک زاد علیمرادی فرزند عبداله کد نامزد ۱۷۴
– ۲۲ آقای وحید فلاح فرزند علی کد نامزد ۱۷۶
– ۲۳ آقای مهدی کارگران بافقی فرزند محمود کد نامزد ۱۷۹
– ۲۴ آقای محمدرضا محبی زاده فرزند عیسی کد نامزد ۱۸۱
– ۲۵ آقای نادر محمدباقری بافقی مشهور به نادر/ نادر باقری فرزند میرزاجواد کد نامزد ۱۸۲
– ۲۶ آقای ایمان ملک زاده بافقی فرزند احمد کد نامزد ۱۸۵
– ۲۷ آقای سیدمحمدرضا میرقاسمی بافق فرزند سیدمهدی کد نامزد ۱۸۶
– ۲۸ آقای سیدعلی اصغر میرمحمدی زارکوئی فرزند سیدحسین کد نامزد ۱۸۷
– ۲۹ آقای جابر نجف زاده فرزند دلاور کد نامزد ۱۸۹
– ۳۰ آقای کاظم یاوری بافقی فرزند شیرعلی کد نامزد ۱۹۱

وی افزود: مدت زمان فعالیت تبلیغات انتخاباتی شورا‌ی اسلامی شهر بافق، از ۲۰ خردادماه سال جاری شروع و تا ساعت ۷ صبح روز پنجشنبه تاریخ ۲۷ خردادماه به مدت هفت روز ادامه دارد و نامزدها می‌تواند در زمان مقرر تبلیغات خود را با توجه به محل های در نظر گرفته شده انجام دهند.
فرماندار شهرستان بافق نکاتی را نیز نظر در رابطه با اعضای اصلی شورای شهر بافق گفت: نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی بافق ۵ نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذ رأی فقط اسامی تعداد حداکثر ۵ نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند .
طلائی مقدم افزود: هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری بافق در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات شورای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .
وی تاکید کرد: شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .