پایگاه خبری صبح بافق

۱۰ اسفند ۱۴۰۲

اخبار روز

هشدار پلیس آگاهی به منظور پیشگیری از جعل چک هنگام صدور چك، مراقب حيله جاعلاني باشيد كه چك هايي با مبالغ پايين به عنوان باقيمانده حساب از اشخاص حقيقي يا حقوقی دریافت مي نمايند و با افزايش رقم چك، كلاهبرداري مي كنند. هنگام صدور چك، موارد ايمني را رعايت كنيد. ۱- قبل از كامل كردن چك، ثبت آن در ته چك و امضاي آن برگه را از دسته چك جدا نكنيد. ۲- يك برگه كاربن را به صورت برعكس پشت چك بگذاريد تا اثر موارد درجع شده، در پشت آن نيز بيفتد، در اين صورت جعل چك بسيار مشكل تر خواهد شد. ۳- تمام مندرجات چك را با يك قلم بنويسيد. ۴- تاريخ، مبلغ و ساير مشخصات چك را بدون خط خوردگي بنويسيد. ۵- تاريخ چك را هم به صورت عددي و هم با حروف روي آن بنويسيد. ۶- مبلغ چك را هم به صورت ريال و به صورت تومان درج كنيد. ۷- بالاي مبلغ عددي چك، مقدار آن را به لاتين نيز بنويسيد. ۸- در صورت امكان با استفاده از دستگاه پرفراژ، مبلغ چك را روي آن حك كنيد. ۹- روي نوشته ها، به خصوص مبلغ عددي چك، نوارچسب شيشه ای بچسبانید

ارسال دیدگاه